czwartek, 29 lutego 2024

Newsroom

Organika zorganizuje spotkanie z obligatariuszami

msd | 11 kwietnia 2014
Na 17 kwietnia spółka planuje spotkanie z właścicielami niewykupionych w terminie papierów dłużnych serii C2.

Termin spłaty obligacji na 35 mln zł minął 27 marca. Spółka zamierzała spłacić zadłużenie środkami z dwóch innych emisji. Wprawdzie z publicznej oferty na 10 mln zł pozyskała 6,2 mln zł (0,2 mln zł powyżej progu), ale kluczowa w tym przypadku była prywatna emisja na 35 mln zł. Jej zamknąć się już nie udało.

Za niepowodzeniem w przypadku większej z emisji stał brak zgody ze strony Banku BPS, największego obligatariusza serii C2. 

Podczas zaplanowanego na najbliższy czwartek spotkania, jak wynika z informacji zawartych na stronie internetowej Organiki, omówione zostaną: aktualna sytuacja spółki, warunki ugody z głównymi wierzycielami oraz sposób uregulowania zobowiązań wynikających z przeterminowanych papierów.

- Liczę, że porozumiemy się z wierzycielami. Wyniki za 2013 r. mieliśmy najlepsze od kilku lat. Od kilku lat nie mieliśmy także opóźnień w spłacie zobowiązań finansowych. Tak naprawdę nasze zobowiązania finansowe nie są duże. To jest kwestia osiągnięcia porozumienia z dwiema instytucjami i z kontrahentami – mówił Dariusz Kwieciński, prezes Organiki w rozmowie z serwisem Obligacje.pl.

Więcej wiadomości o Organika S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst