wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

GPW rozważa refinansowanie własnych obligacji

msd | 02 września 2015
Giełda sonduje rynek w sprawie emisji obligacji stałokuponowych, które miałyby zastąpić serię wygasającą w styczniu 2017 r.

Nowa emisja zostałaby przeprowadzona w formie oferty prywatnej skierowanej do instytucji, bo to z nimi trwają obecne konsultacje w sprawie ewentualnych parametrów nowego długu.

Notowane pod kodem GPW0117 obligacje, to w istocie zasymilowane serie A i B o wartości odpowiednio 170 i 75 mln zł. Druga z nich była oferowana inwestorom detalicznym w ofercie publicznej. Przydzielenie pełnej puli (75 mln zł) wymagało wydłużenia terminu przyjmowania zapisów.

Giełda nie podaje natomiast czy rozważa refinansowanie obu emisji, czy tylko tej obejmowanej przez instytucje. Przedterminowa spłata części detalicznej byłaby trudna, bowiem warunki emisji nie przewidują takiej ewentualności.

Za pięcioletnie papiery GPW0117 Giełda płaci 1,17 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. W obecnym okresie odsetkowym kupon wynosi 2,96 proc. Czysto teoretycznie, gdyby przyjąć, że ekwiwalent marży w nowej emisji byłby na podobnym poziomie, to przy uwzględnieniu pięcioletniego IRS-a, oprocentowanie wyniosłoby około 3,4 proc.

Informacje GPW o możliwym wcześniejszym wykupie nieznacznie zepchnęła notowania papierów GPW0117 o 0,16 pkt proc. do 101,04 proc., co daje 2,17 proc. rentowności brutto, ale tylko przy założeniu wykupu w dniu zapadalności. 

Więcej wiadomości kategorii Emisje