niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Robinson Europe zostanie dokapitalizowany

msd | 08 października 2015
Dystrybutor sprzętu wędkarskiego i sprzętu sportowego wypuści od 125 do 375 tys. akcji serii F z wykluczeniem praw poboru. Ceny emisyjnej nie wskazano.

Obecnie walory Robinsona notowane są po 11,5 zł. Pozwala to szacować wpływy na 1,4-4,3 mln zł. Środki te z pewnością pozwoliłyby na poprawę płynności grupy (Robinsona i spółki zależnej Outdoorzy), bo wprawdzie na koniec lipca (koniec III kwartału obrachunkowego) majątek obrotowy stanowił 1,6x jej krótkoterminowych zobowiązań, ale z powodu relatywnie niskiego stanu gotówki płynność natychmiastowa wynosiła 0,05x. To poziom typowy dla Robinsona, ale i w pewien sposób ograniczający możliwości rozwojowe spółki.

Emisja akcji, to także zmniejszenie zadłużenia finansowego netto (szacunkowo 5,6 mln zł na koniec lipca) i wzrost kapitałów, dzięki czemu spółka będzie mogła pochwalić się niższymi wskaźnikami zadłużenia. Te znajdowały się bowiem na koniec lipca na poziomach, których obligatariusze mogą nie uznać za w pełni satysfakcjonujące. Wprawdzie dług netto nie przekraczał wartości kapitałów, ale był on przeszło 4,5-krotnie wyższy od wyniku EBITDA.

Po trzech kwartałach skonsolidowany wynik operacyjny Robinsona wynosił 0,94 mln zł. Obligatariusze mają prawo oczekiwać, że dokapitalizowanie wpłynie na poprawę zysku operacyjnego, bo ten stanowi 2,2x kosztów odsetkowych netto (w ujęciu 12-miesięcznym).

Za notowane na Catayst obligacje (RBS1017) z terminem spłaty w październiku 2017 r. (1,03 mln zł) Robinson płaci WIBOR 3M plus 7 pkt proc. marży. Rynek wycenia je poniżej nominału, na 98,75 proc. przy ofertach kupna/sprzedaży na poziomie 94/99 proc. 

Więcej wiadomości o Robinson Europe S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst