poniedziałek, 06 kwietnia 2020

Newsroom

Robinson Europe zostanie dokapitalizowany

msd | 08 października 2015
Dystrybutor sprzętu wędkarskiego i sprzętu sportowego wypuści od 125 do 375 tys. akcji serii F z wykluczeniem praw poboru. Ceny emisyjnej nie wskazano.

Obecnie walory Robinsona notowane są po 11,5 zł. Pozwala to szacować wpływy na 1,4-4,3 mln zł. Środki te z pewnością pozwoliłyby na poprawę płynności grupy (Robinsona i spółki zależnej Outdoorzy), bo wprawdzie na koniec lipca (koniec III kwartału obrachunkowego) majątek obrotowy stanowił 1,6x jej krótkoterminowych zobowiązań, ale z powodu relatywnie niskiego stanu gotówki płynność natychmiastowa wynosiła 0,05x. To poziom typowy dla Robinsona, ale i w pewien sposób ograniczający możliwości rozwojowe spółki.

Emisja akcji, to także zmniejszenie zadłużenia finansowego netto (szacunkowo 5,6 mln zł na koniec lipca) i wzrost kapitałów, dzięki czemu spółka będzie mogła pochwalić się niższymi wskaźnikami zadłużenia. Te znajdowały się bowiem na koniec lipca na poziomach, których obligatariusze mogą nie uznać za w pełni satysfakcjonujące. Wprawdzie dług netto nie przekraczał wartości kapitałów, ale był on przeszło 4,5-krotnie wyższy od wyniku EBITDA.

Po trzech kwartałach skonsolidowany wynik operacyjny Robinsona wynosił 0,94 mln zł. Obligatariusze mają prawo oczekiwać, że dokapitalizowanie wpłynie na poprawę zysku operacyjnego, bo ten stanowi 2,2x kosztów odsetkowych netto (w ujęciu 12-miesięcznym).

Za notowane na Catayst obligacje (RBS1017) z terminem spłaty w październiku 2017 r. (1,03 mln zł) Robinson płaci WIBOR 3M plus 7 pkt proc. marży. Rynek wycenia je poniżej nominału, na 98,75 proc. przy ofertach kupna/sprzedaży na poziomie 94/99 proc. 

Więcej wiadomości o Robinson Europe S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Ograniczone ryzyko też jest coraz droższe

  03 kwietnia 2020
  Nawet dwucyfrową rentowność można uzyskać kupując dziś obligacje, które miesiąc temu w ogóle nie były na sprzedaż lub dawały zysk niewiele wyższy od lokaty bankowej.
  czytaj więcej
 • GNB: depozyty utrzymują się na bardzo stabilnym poziomie

  03 kwietnia 2020
  Getin Noble Bank zakończył ubiegły rok z 591,6 mln zł skonsolidowanej straty netto. Aktualnie notuje spowolnienie działalności biznesowej, ale mniejsze niż oczekiwano. Po krótkim epizodzie związanym ze zwiększonymi wypłatami gotówki z bankomatów GNB nie dostrzega niepokojących sygnałów w zakresie płynności. Aktualna luka kapitałowa banku sięga około 1,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • Unibep bez długu netto na koniec 2019 r.

  03 kwietnia 2020
  Na koniec grudnia grupa wykazała 178,4 mln zł środków pieniężnych, trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Środki pokrywały z dużą górką sumę zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • PGF ze stratą i niższą płynnością

  03 kwietnia 2020
  Polska Grupa Farmaceutyczna zakończyła 2019 r. z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Konieczność spłaty obligacji na 100 mln zł w listopadzie dodatkowo obciążyła wskaźniki płynności grupy. O pandemii koronawirusa i jej wpływie na sytuację finansową PGF mówi znacznie mniej, niż można by tego oczekiwać od dystrybutora wyrobów farmaceutycznych.
  czytaj więcej

Emisje