niedziela, 05 kwietnia 2020

Newsroom

Robinson Europe sprzedał część zabezpieczenia obligacji

msd | 16 października 2015
Dystrybutor sprzętu wędkarskiego sprzedał 160 tys. z 600 tys. posiadanych dotychczas akcji spółki Outdoorzy, które są zabezpieczeniem notowanych na Catalyst obligacji serii A.

Wartość papierów dłużnych to 1,03 mln zł. Ich zabezpieczeniem jest zastaw na znakach towarowych Robinson i Good Fish (odpowiednio do 3,58 mln zł i 1,04 mln zł) oraz do niedawna zastaw na 600 tys. akcji spółki Outdoorzy, które stanowiły 75 proc. udziału w kapitale tego podmiotu (pozostałe 25 proc. należy do ABS Investment).

Poprzedzona zgodą administratora zabezpieczenia sprzedaż 160 tys. akcji ma przynieść Robinsonowi 320 tys. zł wpływów do 24 października… 2017 r. Tydzień wcześniej wygasają obligacje.

Warunki emisji obligacji Robinsona nie przewidują by zmiana wartości zabezpieczenia, w tym poprzez jego częściową sprzedaż, dawała inwestorom prawo do żądania wcześniejszego wykupu papierów dłużnych. Oprocentowane na WIBOR 3M plus 7 pkt proc. marży obligacje RBS1017 notowane są po 98,75 proc. przy kwotowaniach na poziomie 94/99 proc. (bid/ask).

Wracając do samej transakcji. Ustalenie ceny akcji Outdoorzy na 2 zł daje pewną premię wobec wyceny sporządzonej przed emisją obligacji. W sierpniu powiązane z ABS Investment Beskidzie Biuro Consultingowe pakiet 600 tys. akcji wyceniło na 1,09 mln zł (1,81 zł za walor).

Tydzień temu Robinson informował o emisji od 125 do 375 tys. nowych akcji serii F. Spółka nie podała ceny emisyjnej. Przy obecnej wycenie akcji Robinsona na NewConnect (i założeniu, że nowa emisja będzie opłacona gotówką) wpływ można by szacować na 1,48-4,44 mln zł. 

Więcej wiadomości o Robinson Europe S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Ograniczone ryzyko też jest coraz droższe

  03 kwietnia 2020
  Nawet dwucyfrową rentowność można uzyskać kupując dziś obligacje, które miesiąc temu w ogóle nie były na sprzedaż lub dawały zysk niewiele wyższy od lokaty bankowej.
  czytaj więcej
 • GNB: depozyty utrzymują się na bardzo stabilnym poziomie

  03 kwietnia 2020
  Getin Noble Bank zakończył ubiegły rok z 591,6 mln zł skonsolidowanej straty netto. Aktualnie notuje spowolnienie działalności biznesowej, ale mniejsze niż oczekiwano. Po krótkim epizodzie związanym ze zwiększonymi wypłatami gotówki z bankomatów GNB nie dostrzega niepokojących sygnałów w zakresie płynności. Aktualna luka kapitałowa banku sięga około 1,2 mld zł.
  czytaj więcej
 • Unibep bez długu netto na koniec 2019 r.

  03 kwietnia 2020
  Na koniec grudnia grupa wykazała 178,4 mln zł środków pieniężnych, trzykrotnie więcej niż przed rokiem. Środki pokrywały z dużą górką sumę zobowiązań finansowych.
  czytaj więcej
 • PGF ze stratą i niższą płynnością

  03 kwietnia 2020
  Polska Grupa Farmaceutyczna zakończyła 2019 r. z 13,4 mln zł skonsolidowanej straty netto. Konieczność spłaty obligacji na 100 mln zł w listopadzie dodatkowo obciążyła wskaźniki płynności grupy. O pandemii koronawirusa i jej wpływie na sytuację finansową PGF mówi znacznie mniej, niż można by tego oczekiwać od dystrybutora wyrobów farmaceutycznych.
  czytaj więcej

Emisje