środa, 12 grudnia 2018

Newsroom

Oshee przeprowadził emisję akcji, ma dodatni kapitał własny

ems | 23 lipca 2012
Raport za I półrocze tego roku stawia spółkę w zupełnie innym świetle niż opublikowany pod koniec czerwca raport za 2011 r. Firma ma zysk operacyjny i 46,8-proc. wzrost przychodów.

   Po lekturze raportu z wynikami za 2011 r., posiadacze obligacji producenta napojów izotonicznych mogli mieć nietęgie miny. 6,2 mln zł straty netto, 3,5 mln zł ujemnego kapitału własnego, zobowiązania finansowe (13,2 mln zł), przewyższające aktywa (9,7 mln zł) kazało zadać pytanie o możliwości spłaty obligacji zapadających już październiku tego roku. Po publikacji raportu rocznego 30 czerwca, kurs obligacji spadał systematycznie i zatrzymał się na 64 proc. na piątkowej sesji. 

   Być może głęboki spadek notowań obligacji przyspieszył publikację raportu półrocznego, którego wymowa jest już zgoła inna. W ostatnim tygodniu czerwca udziałowcy firmy podnieśli kapitał własny o 3,4 mln zł przez wniesienie nieruchomości, na której w przyszłości powstanie centrum rozwojowo-badawcze, na które Oshee pozyskała 14,75 mln zł dotacji (a raczej obietnicę ich wypłacenia). Przychody ze sprzedaży w I półroczu wyniosły 15,7 mln zł (wzrost o 46,8 proc. w porównaniu do I półrocza 2011), a spółka prognozuje, że w całym roku sprzedaż sięgnie 30 mln zł, co przełoży się na 1,3-1,6 mln zł zysku netto. Spółka zapewnia, że wzrost sprzedaży nie został wypracowany za sprawą ekstra upustów. Natomiast dzięki powołaniu wspólnie z Bakallandem (firma handlowa z branży balalii, notowana na GPW) spółki dystrybucyjnej, Oshee pochwalił się redukcją kosztów sprzedaży i wypracowaniem 1,1 mln zł zysku operacyjnego. 

   Z komunikatu wynika ponadto, że firma "podjęła działania mające na celu pozyskanie środków niezbędnych do wykupu obligacji, w przypadku braku możliwości emisji nowych papierów dłużnych przeznaczonych na spłatę obecnych obligacji".  

   Aby nie popadać w nadmierny optymizm, należy pamiętać, że po I kwartale zobowiązania spółki przekraczają jej kapitał własny ponad 30-krotnie, a aktywa obrotowe (11,5 mln zł) są niższe niż kwota krótkoterminowych zobowiązań (14,5 mln zł). Zaś wypracowanie 1,1 mln zł zysku operacyjnego w I półroczu to zbyt mało, by myśleć o wykupie obligacji za 6,02 mln zł 19 października, choć wystarczająco dużo, by spółka na bieżąco obsługiwała swoje zobowiązania finansowe i wypracowywała zysk netto (w I półroczu 655 tys. zł).

Więcej wiadomości o Oshee Polska Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje