czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Archicom miał 4,8 mln zł zysku netto w I półroczu

ems | 18 września 2012
To prawie tyle samo co w całym 2011 r. i o 115 proc. więcej niż w I półroczu 2011 r. Grupa podpisała umowy sprzedaży 197 mieszkań wobec 172 przed rokiem.

Przychody ze sprzedaży wyniosły w I półroczu 410 tys. zł wobec 335 tys. zł przed rokiem, ale ponieważ Archicom jest spółka holdingową, skalę jego działalności lepiej opisują przychody finansowe w postaci odsetek od pożyczek udzielonych spółkom zależnym. Te zaś wyniosły 12,1 mln zł wobec 9,95 mln zł przed rokiem (wzrost o 21,6 proc.).

Można też na biznes Archicomu spojrzeć przez pryzmat udzielonych pożyczek, które na koniec czerwca wyceniono na 291,5 mln zł wobec 256,7 mln zł przed rokiem. Na koniec półrocza zobowiązania krótkoterminowe wyceniono na 1,3 mln zł, a zobowiązania łączne na 221,9 mln zł (220,4 mln zł przed rokiem), przy aktywach wycenionych na 326,8 mln zł i kapitale własnym na poziomie 104,5 mln zł. 

Wszysto to razem wskazuje na stabilną pozycję finansową Archicomu. Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji spółki o wartości 30 mln zł i oprocentowaniu stałym, równym 10,1 proc. (średnie oprocentowanie obligacji deweloperów obecnych na Catalyst to 10,13 proc.). Transakcje tymi obligacjami przeprowadzane są sporadyczenie, a gdy do nich dochodzi, cena nie odbiega istotnie od nominału. 

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst