wtorek, 06 czerwca 2023

Newsroom

Archicom miał 4,8 mln zł zysku netto w I półroczu

ems | 18 września 2012
To prawie tyle samo co w całym 2011 r. i o 115 proc. więcej niż w I półroczu 2011 r. Grupa podpisała umowy sprzedaży 197 mieszkań wobec 172 przed rokiem.

Przychody ze sprzedaży wyniosły w I półroczu 410 tys. zł wobec 335 tys. zł przed rokiem, ale ponieważ Archicom jest spółka holdingową, skalę jego działalności lepiej opisują przychody finansowe w postaci odsetek od pożyczek udzielonych spółkom zależnym. Te zaś wyniosły 12,1 mln zł wobec 9,95 mln zł przed rokiem (wzrost o 21,6 proc.).

Można też na biznes Archicomu spojrzeć przez pryzmat udzielonych pożyczek, które na koniec czerwca wyceniono na 291,5 mln zł wobec 256,7 mln zł przed rokiem. Na koniec półrocza zobowiązania krótkoterminowe wyceniono na 1,3 mln zł, a zobowiązania łączne na 221,9 mln zł (220,4 mln zł przed rokiem), przy aktywach wycenionych na 326,8 mln zł i kapitale własnym na poziomie 104,5 mln zł. 

Wszysto to razem wskazuje na stabilną pozycję finansową Archicomu. Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji spółki o wartości 30 mln zł i oprocentowaniu stałym, równym 10,1 proc. (średnie oprocentowanie obligacji deweloperów obecnych na Catalyst to 10,13 proc.). Transakcje tymi obligacjami przeprowadzane są sporadyczenie, a gdy do nich dochodzi, cena nie odbiega istotnie od nominału. 

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • HB Reavis zobowiązany podnieść obligacyjną marżę

  06 czerwca 2023
  Wzrost wskaźników zadłużenia po zeszłorocznym podziale aktywów wymusza na deweloperze konieczność podniesienia marży na obligacjach wyemitowanych przez jego polską spółkę celową.
  czytaj więcej
 • PKN Orlen chce przejąć ZA Puławy

  06 czerwca 2023
  Koncern analizuje możliwość przejęcia Zakładów Azotów w Puławach, kontrolowanych przez Grupę Azoty. Ewentualną akwizycję chciałby zamknąć jeszcze w tym roku.
  czytaj więcej
 • PragmaGO przyspieszy wykup o dwa tygodnie

  06 czerwca 2023
  Faktoringowa spółka spłaci w tym miesiącu warte 10 mln zł papiery PRF0723, które pierwotnie wygasać miały 4 lipca.
  czytaj więcej
 • R.Power nie zarabia na odsetki

  06 czerwca 2023
  Poniesione w ubiegłym roku nakłady inwestycyjne wymusiły na deweloperze farm PV blisko czterokrotny wzrost zadłużenia. Koszty jego obsługi przekraczały wysokość zysku operacyjnego. Po niedawnym pozyskaniu inwestora mniejszościowego R.Power zapowiada 900 mln zł nakładów inwestycyjnych w 2023 r.
  czytaj więcej