czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

Abadon Real Estate uplasował nowe obligacje

msd | 10 lipca 2018
Kontrolowana przez Murapol spółka holdingowa, w której skupiony jest jego segment wykonawczy, wyemitowała trzyletnie papiery dłużne o wartości nominalnej 15 mln zł.

Nowe obligacje Abadon RE oprocentowane są na stałe 5 proc. Papiery uplasowano jednak z 2-proc. dyskontem, ich cena emisyjna wynosiła bowiem 980 zł. Okres spłaty ustalono na trzy lata, aczkolwiek emitentowi przysługiwać będzie opcja wcześniejszego wykupu.

Dług zabezpieczono poręczeniem Murapolu do 27 mln zł oraz oświadczeniem emitenta o poddaniu się egzekucji. Ponadto, Murapol został zobowiązany do ustanowienia hipoteki umownej do 27 mln zł, lecz obligatariuszom przysługiwać będzie możliwość odmowy zaakceptowania zabezpieczenia.

Papiery serii 013 zostały uplasowane trzy dni po przedterminowym wykupie serii 011, także wartej 15 mln zł. Ich wcześniejszej spłaty dokonano na wniosek obligatariuszy, w związku z realizacją opcji put.

Nowe obligacje Abadon RE nie trafią do obrotu na Catalyst, gdzie notowanych jest pięć serii obligacji Murapolu z terminami spłaty od października tego roku (22,5 mln zł) do marca 2020 r. Najkrótsze z nich we wtorek przed południem są wyceniane na 95 proc. nominału, co przy krótkim okresie do wykupu przekłada się na 25,2 proc. rentowności brutto. Najdłuższa seria notowana jest zaś przy 24,4 proc. rentowności.

Więcej wiadomości o Murapol S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje