poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

ABS Investment planuje połączenie z Beskidzkim Biurem Inwestycyjnym

msd | 29 stycznia 2019
W ramach fuzji ABS Investment przejmie Beskidzkie Biuro Inwestycyjne, które w przeszłości było jego spółką zależną.

Warunki planowanej transakcji nie zostały na razie ujawnione. Przeprowadzenie procesu połączenia wymaga zgody akcjonariuszy obu spółek. Jak podano, samo rozpoczęcie procesu nie jest więc jednoznaczne z faktycznym dokonaniem połączenia obu podmiotów.

Beskidzkie Biuro Inwestycyjne (BBI) do 17 grudnia 2014 r. była jednostką zależną wobec ABS Investment, a jego wyniki były konsolidowane przez ABS. Aktualnie ABS posiada 49,9 proc. akcji BBI.

BBI, podobnie jak ABS, specjalizuje się w inwestycjach na rynku kapitałowym. W ramach spółki zależnej Beskidzkie Biuro Consultingowe prowadzi też działalność doradczą.

Na Catalyst notowana jest jedna seria obligacji ABS Investment. Warte 2 mln zł papiery z terminem spłaty w kwietniu 2021 r. oprocentowane są na stałe 7,5 proc. W ostatniej transakcji wyceniano je na 95,25 proc. nominału, co oznacza 9,83 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o ABS Investment S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje