czwartek, 13 sierpnia 2020

Newsroom

Administrator obligacji Fast Finance tłumaczy rozliczenie poza KDPW

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 18 listopada 2019
Administrator zastawu obligacji FFI0121 uważa rozliczenie z pominięciem KDPW za wygodniejsze i tańsze. Obligatariusze, którzy chcą otrzymać płatności, dostali trzy miesiące na spełnienie formalności wymaganych przez administratora.

Przypomnijmy, notowane na Catalyst obligacje serii M (FFI0121) o wartości 4,7 mln zł, to dług nieobjęty prowadzonym wobec Fast Finance postępowaniem układowym. Jego spłata ma nastąpić z przedmiotu zastawu (portfele wierzytelności), który został przejęty przez pełniącego rolę administratora zastawu Jacka Rajewicza jeszcze pod koniec 2018 r.

W październiku administrator poinformował, że zamierza przekazywać pieniądze obligatariuszom poza Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, mimo że obligacje znajdują się w giełdowym obrocie (obecnie zawieszone). Teraz Jacek Rajewicz próbuje tłumaczyć swoją decyzję.

W związku z treścią pisma Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych SA zawierającego odpowiedzi na moje pytania dotyczące sposobu rozdysponowania środków na spłatę obligacji serii M, podjąłem decyzję o bezpośrednim rozliczeniu się z Państwem z pominięciem KDPW SA. Spowodowane to było zdecydowanie koniecznością podjęcia szeregu dodatkowych czynności i poniesienia kosztów (w mojej ocenie nieuzasadnionych), których nie przewiduje planowany przeze mnie sposób – napisał Jacek Rajewicz w liście do obligatariuszy, przekazanym za pośrednictwem spółki.

Wcześniej administrator prosił obligatariuszy o przedstawienie „dowodu posiadania obligacji” oraz notarialnie poświadczonego oświadczenia o aktualnym numerze rachunku do spłaty. Teraz jednak Jacek Rajewicz wyjaśnia, że dowodem takim nie musi być świadectwo depozytowe, wystarczyć ma też aktualne zaświadczenie z rachunku papierów wartościowych. Swoje wymagania administrator tłumaczy tym, że po zawieszeniu giełdowego obrotu obligatariusze mogli handlować obligacjami Fast Finance także poza rynkiem.

Administrator obiecuje obligatariuszom, że zacznie przekazywać środki w ciągu pięciu dni od wpływu wymaganych przez niego dokumentów. Natomiast pieniądze należne osobom, które nie spełnią wymogów formalnych w ciągu trzech miesięcy trafić mają do depozytu sądowego.

Obrót papierami FFI0121 pozostaje zawieszony, ponieważ przekazane przez spółkę – spóźnione – sprawozdania finansowe nie zawierały raportu z badania oraz przeglądu biegłego rewidenta.

Postępowanie układowe wobec Fast Finance trwa od stycznia tego roku. Dwa tygodnie temu sąd uchylił spółce zarząd własny.

Więcej wiadomości o Fast Finance S.A.

Więcej wiadomości kategorii Purgatorium

Emisje