wtorek, 14 lipca 2020

Newsroom

Akcjonariusze Polnordu wyrazili zgodę na ratunkową emisję akcji

msd | 24 października 2019
Obecni na środowym NWZ akcjonariusze dewelopera zgodzili się na podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę do 150 mln zł poprzez emisję do 75 mln nowych akcji wobec 32,7 mln obecnie istniejących.

Polnord liczy na co najmniej 75 mln zł wpływów brutto z emisji nowych akcji. Spółka potrzebuje bowiem pieniędzy na poprawę płynności, w tym grudniową spłatę długów.

Podczas środowego NWZ do emisyjnej uchwały akcjonariusze dodali ustęp określający cel emisji, w którym wskazano na poprawę sytuacji płynnościowej spółki, zabezpieczenie jej bieżących potrzeb finansowych, w tym spłatę części aktualnego zadłużenia oraz wsparcie dalszego funkcjonowania spółki, w tym realizację nowych inwestycji.

Jak wynika z opisu do sprawozdania półrocznego, w którym audytor zwrócił uwagę na niepewną przyszłość Polnordu, na koniec września Polnord miał 162,4 mln zł krótkoterminowych długów odsetkowych, z czego większość wygasać będzie w grudniu. Wygasać wówczas będą cztery serie obligacji o łącznej wartości 107,2 mln zł oraz linia kredytowa na 30 mln zł w Getin Noble Banku.

Obok starań w sprawie emisji akcji Polnord ma też równolegle pracować nad pozyskaniem nowego finansowania dłużnego, czy sprzedażą kolejnych aktywów.

Na Catalyst znajduje się siedem serii obligacji Polnordu. Trzy emisje wygasające w grudniu tego roku (czwarta nie jest notowana) wyceniane są między 98,5 a 99,0 proc. nominału wobec okolic 95,5-97,5 proc. z początku października.

Więcej wiadomości o Polnord S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje