poniedziałek, 14 października 2019

Newsroom

Alior Bank dokonał 140 mln zł odpisów na finansowanie Kani

msd | 10 lipca 2019
Odpisy dokonane na „klienta banku działającego w branży spożywczej” obniżą wynik netto bankowej grupy w II kwartale.

Wartość dokonanych odpisów to 140 mln zł, choć kwota całkowitej ekspozycji związanej z finansowaniem Kani przez grupę Aliora sięga 234,7 mln zł.

Miesiąc temu Alior Bank rozpoczął działania mające na celu wypowiedzenie pełnego pakietu umów zawartych z klientem z branży spożywczej. W tym samym czasie Zakłady Mięsne Henryk Kania informowały o wypowiedzeniu im przez Aliora umów o finasowanie.

ZM Kania znajdują się w przyspieszonym postępowaniu układowym od 7 czerwca. Spółkę finansował też Bank Handlowy oraz Santander. Natomiast nominalna wartość obligacji, które zamierza zrestrukturyzować Kania to 150,9 mln zł.

Przed sprawą kredytów dla Kani głośno było też o innej ekspozycji kredytowej Aliora. Bank finansował Ruch, który ostatecznie zdecydował się przejąć, by sprzedać go później Orlenowi. Ostatnio problemy ujawniły się natomiast w Onico, które także jest finansowane przez Alior.

Na Catalyst znajduje się 10 serii podporządkowanych obligacji Alior Banku, w tym trzy pochodzące z ofert publicznych. Tylko dwie z nich – ALR0522 i ALR0524 – uznać można jednak za dostatecznie płynne (jednostkowy nominał obligacji z trzeciej emisji to 400 tys. zł). Rynek wycenia papiery ALR0522 i ALR0524 odpowiednio z 2,56 oraz 2,01 proc. rentowności brutto przy założeniu, że w 2021 r. bank zdecyduje się na ich przedterminowy wykup.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje