sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Alior Bank podnosi wartość emisji o 200 mln zł

msd | 04 grudnia 2023
Zgłoszony przez inwestorów popyt skłonił bank do podjęcia decyzji o zwiększeniu wartości emitowanych obligacji z 250 do 450 mln zł.

Emitowane przez Alior Bank papiery oprocentowane będą na 2,81 pkt proc. ponad WIBOR 6M przy 3,5-letnim okresie spłaty, który na żądanie banku będzie mógł ulec skróceniu, maksymalnie o 12 miesięcy. 

Pozyskane przez Alior wpływy z nowych obligacji zostaną zaliczone do minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych i zobowiązań kwalifikowalnych (MREL). 

Zgodnie z listopadowymi zapowiedziami, intencją banku było uplasowanie obligacji o wartości 250 mln zł. 

„(…) w związku z dużym zainteresowaniem inwestorów nabyciem obligacji, wyrażonym w trakcie budowy księgi popytu, podjął decyzję o zwiększeniu pierwotnie zakładanej kwoty emisji z 250 mln PLN do 450 mln PLN” – podano w komunikacie banku.

Dzień emisji nowych papierów Aliora wyznaczono na 20 grudnia. Dług ten trafi do inwestorów kwalifikowanych, a wartość nominalna pojedynczej obligacji ustalona została na 500 tys. zł.

Wcześniej w tym roku bank uplasował już jedną emisję MREL-owskiego długu. Za trzyletnie papiery o wartości 400 mln zł zobowiązał się płacić 3,1 pkt proc. ponad WIBOR 6M. 

Docelowo nowa emisja Aliora miałyby trafić do obrotu na GPW, gdzie znajduje się pięć serii starszego długu banku, w tym cztery z nich to obligacje podporządkowane z lat 2015-2017, a jedna to pochodzące z tegorocznej emisji senioralne papiery nieuprzywilejowane. 

Notowane w detalicznej części rynku Catalyst podporządkowane obligacje ALR0524 i ALR1025, które charakteryzuje niski nominał (1 tys. zł), kwotowane są przez sprzedających kolejno na 101,73 oraz 101,65 proc. 

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje