piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

Alior Bank uplasował niewielką część emisji

msd | 30 listopada 2018
Bank pozyskał 15,2 mln zł z prywatnej oferty siedmiomiesięcznych papierów do 100 mln zł.

Wyemitowane obligacje oprocentowane są na 2,15 proc. w skali roku, a wypłata odsetek ma nastąpić w dniu wykupu, czyli 1 lipca 2019 r. Alior zastrzegł sobie jednak prawo do przedterminowej spłaty.

Na Catalyst notowanych jest 10 serii obligacji Alior Banku, z czego dziewięć to dług podporządkowany. Trzy z tych emisji pochodzą z ofert publicznych, ale tylko dwie cieszą się większa płynnością (trzecia seria ma jednostkowy nominał ustalony na 400 tys. zł).

W ostatnich transakcjach rynek wyceniał papiery ALR0522 i ALR0524 odpowiednio z 3,28 i 2,99 proc. rentowności brutto przy założeniu, że bank w 2021 r. skorzysta z przysługujących mu opcji wcześniejszej spłaty.

Więcej wiadomości o Alior Bank S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje