wtorek, 20 października 2020

Newsroom

AOW Faktoring nabyło część obligacji tuż przed terminem spłaty

msd | 16 października 2020
Faktoringowa spółka nabyła w celu umorzenia 0,55 mln zł obligacji AOW1020 z wygasającej 26 października emisji na 5 mln zł.

Nabyte przez AOW Faktoring własne obligacje warte są nominalnie 548,5 tys. zł.

„Celem dokonania wcześniejszego wykupu obligacji jest obniżenie kosztów odsetkowych” – podała spółka.

W istocie, na przyspieszeniu wykupu o kilkanaście dni AOW zaoszczędzi około 900 zł odsetek.

Termin spłaty pozostałych 4,45 mln zł papierów AOW1020 przypada na 24 października, lecz to sobota. W praktyce wykup powinien więc nastąpić w kolejny dzień roboczy, 26 października.

Obligacje AOW1020 zostały już wycofane z obrotu na GPW, gdzie pozostały dwie pozostałe serie długu faktoringowej spółki. To serie AOW0921 i AOW1022, które sprzedający wyceniają kolejno na 100,95 i 102 proc. nominału.

Więcej wiadomości o AOW Faktoring S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje