sobota, 03 grudnia 2022

Newsroom

Arche umorzyło obligacje za 14 mln zł

msd | 01 sierpnia 2022
Deweloper nabył i umorzył 13,92 mln zł obligacji z wartej 50 mln zł serii ACH1122, wynika z informacji podanych przez KDPW.

Bez słowa wyjaśnienia, Arche nabyło ponad jedną czwartą wygasających w listopadzie własnych papierów ACH1122. Co prawda spółka niedawno zapowiedziała ich częściowy przedterminowy wykup, ale chodzi o kwotę 7 mln zł, której spłatę przesunięto na 16 sierpnia. 

Łącznie Arche rozliczy więc przed dniem wykupu co najmniej 20,92 mln zł długu. I mniej więcej tyle też spółka pozyskała z niedawnej emisji obligacji (20 mln zł). 

Po niedawnym umorzeniu i zapowiedzianej na sierpień wcześniejszej spłacie wartość wygasających w listopadzie obligacji zmaleje do 29,08 mln zł. 

W poniedziałek rano papiery ACH1122 kwotowane są na 100,1/100,87 proc. wartości nominalnej (bid/ask).

Więcej wiadomości o Arche S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst