niedziela, 14 kwietnia 2024

Newsroom

Arche z niższym wynikiem na sprzedaży (popr.)

msd | 19 lutego 2024
Dewelopersko-hotelowa spółka miała wstępnie 85,4 mln zł zysku ze sprzedaży w 2023 r. wobec 101,1 mln zł rok wcześniej.

Treść poprawiona o informację nt. terminu publikacji sprawozdania rocznego. Zmiany oznaczono kursywą. 

Co prawda całkowite przychody Arche wzrosły o 35 proc. r/r do 710,2 mln zł w 2023 r., ale ich przyrost wynikał głównie ze zmiany stanu produktów (193,3 mln zł), która w gruncie rzeczy nie jest przychodem, a korektą kosztów stosowaną u spółek sporządzających rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Wątpliwości nie budzi natomiast interpretacja samego zysku ze sprzedaży – według niezaudytowanych jeszcze informacji, spadł on bowiem o 15 proc. r/r do 85,4 mln zł w 2023 r.

Pełne zaudytowane sprawozdanie roczne Arche opublikuje 30 kwietnia. 

Na Catalyst notowane są cztery serie obligacji Arche z terminami spłaty od listopada tego roku do sierpnia 2026 r. Najkrótsze papiery ACH1124 tanieją w poniedziałek o 2,66 pkt proc. do 101,31 proc. wartości nominalnej. 

Więcej wiadomości o Arche S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst