niedziela, 19 sierpnia 2018

Newsroom

Bank BPS zapowiada publiczne emisje obligacji

msd | 30 listopada 2017
Emisje niepodporządkowanego długu prowadzone będą w seriach, a ich łączna wartość wyniesie do 600 mln zł. Jednak oferty zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów profesjonalnych.

Znajdujący się w postępowaniu naprawczym bank zamiar wyemitowania zwykłego (niepodporządkowanego) długu tłumaczy chęcią poprawy i stabilizacji struktury płynnościowej swoich pasywów.

Warte do 600 mln zł emisje dla inwestorów profesjonalnych obejmą obligacje o jednostkowej wartości 100 tys. zł. Można zakładać, że istotna część oferowanego długu trafi do banków spółdzielczych, tak jak to niejednokrotnie działo się do tej pory.

Papiery mogą w przyszłości trafić do obrotu na GPW.

We wrześniu BPS zapowiedział z kolei zamiar uplasowania papierów podporządkowanych do 100 mln zł. Wciąż jednak nie informowano o zamknięciu emisji. W ostatnią środę, zgodnie z naszymi przypuszczeniami sprzed dwóch miesięcy, bank podał natomiast, że wykupi przedterminowo wartą 85,2 mln zł serię BPS1122, dla której właśnie wzrosła marża z 3,75 do 4,05 pkt proc. Wcześniej zastrzeżenia względem możliwości zaliczenia tych papierów do kapitału Tier II zgłaszała KNF.

Obligacje BPS1122 potaniały w środę do 99,3 nominału, w czwartek zaś nie zawarto żadnych transakcji, a kwotowania przesunęły się na 99,5/100,39 proc. (bid/ask). W obrocie znajdują się także dwie inne, krótsze serie podporządkowanych papierów banku.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje