czwartek, 15 listopada 2018

Newsroom

Bank BPS zapowiada publiczne emisje obligacji

msd | 30 listopada 2017
Emisje niepodporządkowanego długu prowadzone będą w seriach, a ich łączna wartość wyniesie do 600 mln zł. Jednak oferty zostaną skierowane wyłącznie do inwestorów profesjonalnych.

Znajdujący się w postępowaniu naprawczym bank zamiar wyemitowania zwykłego (niepodporządkowanego) długu tłumaczy chęcią poprawy i stabilizacji struktury płynnościowej swoich pasywów.

Warte do 600 mln zł emisje dla inwestorów profesjonalnych obejmą obligacje o jednostkowej wartości 100 tys. zł. Można zakładać, że istotna część oferowanego długu trafi do banków spółdzielczych, tak jak to niejednokrotnie działo się do tej pory.

Papiery mogą w przyszłości trafić do obrotu na GPW.

We wrześniu BPS zapowiedział z kolei zamiar uplasowania papierów podporządkowanych do 100 mln zł. Wciąż jednak nie informowano o zamknięciu emisji. W ostatnią środę, zgodnie z naszymi przypuszczeniami sprzed dwóch miesięcy, bank podał natomiast, że wykupi przedterminowo wartą 85,2 mln zł serię BPS1122, dla której właśnie wzrosła marża z 3,75 do 4,05 pkt proc. Wcześniej zastrzeżenia względem możliwości zaliczenia tych papierów do kapitału Tier II zgłaszała KNF.

Obligacje BPS1122 potaniały w środę do 99,3 nominału, w czwartek zaś nie zawarto żadnych transakcji, a kwotowania przesunęły się na 99,5/100,39 proc. (bid/ask). W obrocie znajdują się także dwie inne, krótsze serie podporządkowanych papierów banku.

 • Bank BPS przyjął strategię na lata 2018-2026

  23 sierpnia 2018
  Bank Polskiej Spółdzielczości zamierza kontynuować działania stabilizacyjne w ramach programu naprawczego na lata 2014-2019. Chce też ustabilizować źródła przychodów z działalności komercyjnej i wzmocnić pozycję zrzeszenia BPS, dla którego pełni rolę banku zrzeszającego.
  czytaj więcej
 • Bank BPS ma zgodę KNF na przedterminowy wykup obligacji

  20 lipca 2018
  Wcześniejsza spłata 10-letnich podporządkowanych papierów dłużnych serii BPS0720 o wartości 80 mln zł zostanie przeprowadzona 31 sierpnia.
  czytaj więcej
 • Bank BPS otrzymał 50 mln zł podporządkowanej pożyczki

  21 czerwca 2018
  Pożyczkodawcą jest Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS, czyli porozumienie ponad 290 banków spółdzielczych, w tym BPS, które mają się wzajemnie wspierać w zakresie płynności i wypłacalności.
  czytaj więcej
 • Bank BPS ze stratą i uwagami audytora

  20 czerwca 2018
  Skonsolidowana strata banku sięgnęła w ubiegłym toku 46,3 mln zł. Realizacja postępowania naprawczego przebiega raczej niespecjalnie, jeśli rzucić okiem na współczynniki kapitałowe. Audytor zgłosił zastrzeżenia do sprawozdania banku, a jedno z nich prowadzi do interesującego funduszu inwestycyjnego z akcjami BPS-u i niepłynnymi obligacjami spółdzielczymi.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje