środa, 29 maja 2024

Newsroom

Bank Millennium uplasował euroobligacje na 9,875 proc.

msd | 12 września 2023
Bank przydzielił nieuprzywilejowane obligacje senioralne o wartości 400 mln euro, które pomogą mu w wypełnieniu wymogu MREL.

Według serwisu ifre.com, papiery mają czteroletni okres spłaty z opcją wcześniejszego wykupu po trzech latach i są oprocentowane na 9,875 proc. przy cenie emisyjnej ustalonej na 100 proc. nominału. Zatem debiutancką emisję obligacji SNP Banku Millennium wyceniono na około 6,5 pkt proc. ponad czteroletnią stawkę swapową w euro.

Realizujący plan naprawy Bank Millennium nie jest zresztą jedynym kredytodawcą, który na potrzeby wypełnienia wymogu MREL musiał zdecydować się na emisję stosunkowo drogiego długu. W ubiegłym tygodniu mBank uplasował zielone papiery SNP na 8,375 proc., także przy czteroletnim okresie spłaty z opcją przyspieszenia wykupu o 12 miesięcy. 

Podczas poniedziałkowej subskrypcji na warte 400 mln euro nieuprzywilejowane obligacje Banku Millennium inwestorzy zgłosili 687,7 mln euro popytu. Ostatecznie papiery trafiły do 94 z 97 podmiotów, które złożyły zapisy.

Uplasowany przez Millennium dług trafi do obrotu na giełdzie w Luksemburgu. Tymczasem na warszawskiej GPW notowane są obecnie dwie starsze serie obligacji banku, ale to papiery podporządkowane. W ostatniej transakcji dłuższa z nich – MIL0129 – wyceniana była na 85,6 proc. nominału, ustalonego jednak na 500 tys. zł. 

Więcej wiadomości o Bank Millennium S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje