niedziela, 26 września 2021

Newsroom

Bank Pekao chce zorganizować ponad 30 mld zł finansowania ESG do 2024 r.

msd | 25 czerwca 2021
W latach 2021-2024 bank zamierza sfinansować zrównoważone projekty za co najmniej 8 mld zł. Chce też wesprzeć klientów w pozyskaniu ponad 22 mld zł z emisji obligacji ESG. Nad własnym zielonym długiem zacznie pracować w 2023 r.

Bank Pekao ogłosił w piątek zamiar zwiększenia finansowania zrównoważonych projektów, wsparcie transformacji energetycznej i przejście klientów na niskoemisyjne źródła energii, a także osiągnięcie własnej neutralności klimatycznej, czy wzmożone prace nad ładem korporacyjnym. Wszystko w ramach strategii ESG na lata 2021-2024.

W wymiarze finansowym nowa strategia ma się przełożyć na spadek bilansowego zaangażowania Banku Pekao w finansowanie projektów wysoko emisyjnych (poniżej 1 proc.), w tym dalsze odchodzenie od kredytowania wydobycia węgla kamiennego i brunatnego.

- Nie zakładamy, abyśmy udzielali nowego finansowania celowego na projekty działające w oparciu o węgiel kamienny i brunatny – zapowiedział Marcin Gadomski, wiceprezes Banku Pekao, podczas piątkowej prezentacji strategii. - Już w tej chwili Pekao jest wiodącym bankiem w finansowniu projektów ESG, chcemy poświęcić temu jeszcze więcej uwagi – dodał także.

Według przyjętych założeń, udział zielonego finansowania na książce banku ma przekroczyć 4 proc. w 2024 r. 

W horyzoncie strategii ESG bank chce zorganizować dla klientów ponad 30 mln zł zrównoważonego finansowania, z czego ponad 8 mld zł wyłoży on sam. Pozostałe 22 mld zł dla obsługiwanych przedsiębiorstw zamierza pozyskać z rynku w formie obligacji zrównoważonego rozwoju. Nie wskazuje jednak, jaką część tych emisji stanowić mogą państwowe koncerny energetyczne po potencjalnym wydzieleniu z nich aktywów węglowych.

- Nie zakładamy jaki ma być udział tych obligacji (dla firm energetycznych po transformacji – red.). – odpowiedział na nasze pytanie Leszek Skiba, prezes banku Pekao.

Według zapewnień szefa banku, liczyć się ma przede wszystkim to, by każdy z finansowanych projektów faktycznie przyczyniał się do spadku emisji CO2. Jak dodał, spółki z grona skarbu państwa „będą prowadziły takie inicjatywy”.

Własną neutralność klimatyczną w zakresie emisji CO2 Bank Pekao chce osiągnąć do 2030 r., ale – jak się chwali – prace nad tym rozpoczyna już teraz. Według informacji podanych na piątkowej prezentacji, jedną z inicjatyw wspierających ten cel ma być też emisja zielonych obligacji. Pracę nad nią zapowiedziano jednak dopiero na 2023 r. 

Na Catalyst notowane są cztery serie podporządkowanych obligacji Banku Pekao. Najkrótsze i najbardziej płynne z nich papiery PEO1027 wyceniane są na 101 proc. nominału. Kupujący mógłby więc wprawdzie liczyć na 1,57 proc. rentowności brutto do wykupu, ale przy sporym prawdopodobieństwie wcześniejszej spłaty – od 31 października 2022 r. bank ma prawo do przedterminowego wykupu (rentowność spadłaby wówczas do 0,86 proc.).

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje