środa, 13 grudnia 2017

Newsroom

Bank Pocztowy chce ustanowić nowy program emisji obligacji

msd | 09 sierpnia 2017
Wartość programu sięgnęłaby do 500 mln zł, a w jego ramach możliwe byłoby plasowanie także papierów podporządkowanych.

Bank zastrzega, że nowe obligacje byłyby oferowane wyłącznie inwestorom instytucjonalnym.

Dalsze szczegóły ewentualnego programu nie są znane. Do jego otwarcia dojdzie pod warunkiem podjęcia odpowiedniej uchwały przez akcjonariuszy, tj. Pocztę Polską i PKO BP.

W maju Pocztowemu minął termin ważności prospektu dla programu publicznych emisji obligacji o wartości do 1 mld zł. W jego ramach uplasowano jedną serię wartych 50 mln zł 10-letnich podporządkowanych papierów, za które bank płaci WIBOR 6M plus 2,8 pkt proc. marży. Do kolejnych emisji, mimo że bank się do nich przymierzał, ostatecznie nie doszło. Z naszych informacji wynika, że po stronie jednego z akcjonariuszy istniały obawy o plasowanie długu podporządkowanego do klientów detalicznych.

Pochodzące z oferty publicznej papiery BPO0626 wyceniane są z 3,93 proc. rentowności brutto. Warto jednak zwrócić uwagę, że Pocztowemu przysługuje opcja wcześniejszej spłaty po pięciu latach od emisji, a skorzystanie z niej jest wysoce prawdopodobne (z uwagi na podporządkowany charakter długu zastąpienie go nowymi obligacjami będzie korzystniejsze niż utrzymywanie ich do dnia wykupu).

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

 • Rynek obligacji podporządkowanych - raport DM NWAI

  31 października 2017
  Obligacje podporządkowane stają się coraz bardziej popularnym sposobem na pozyskanie kapitału. Co ważne, ich konstrukcja pozwala instytucjom finansowym na poprawę wskaźników kapitałowych po względnie niskim koszcie.
  czytaj więcej
 • 80 serii „zakazanych” obligacji bankowych

  27 października 2017
  Kolejne emisje podporządkowanych obligacji banków mają mieć nominał przynajmniej 400 tys. zł. Tym, którzy akurat nie dysponują taką gotówką pozostaje rynek wtórny, gdzie inwestycje wciąż można robić od 1 tys. zł (a czasem nawet mniej).
  czytaj więcej
 • Wysyp bankowych emisji

  20 października 2017
  Uplasowane właśnie obligacje Pekao i PKO BP, to tylko dwie z wielu emisji bankowego długu ostatnimi czasy. Od początku II półrocza giełdowe banki pozyskały co najmniej 8,6 mld zł z papierów dłużnych, w tym ponad 43 proc. to obligacje podporządkowane.
  czytaj więcej
 • Przedterminowy wykup obligacji Banku Pocztowego poczeka do kwietnia

  11 października 2017
  W przypadającym 5 października dniu wcześniejszej spłaty podporządkowanych papierów BPO1022 bank zapewnił środki, ale inwestorzy się po nie nie zgłosili.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje