piątek, 20 października 2017

Newsroom

Bank Pocztowy chce ustanowić nowy program emisji obligacji

msd | 09 sierpnia 2017
Wartość programu sięgnęłaby do 500 mln zł, a w jego ramach możliwe byłoby plasowanie także papierów podporządkowanych.

Bank zastrzega, że nowe obligacje byłyby oferowane wyłącznie inwestorom instytucjonalnym.

Dalsze szczegóły ewentualnego programu nie są znane. Do jego otwarcia dojdzie pod warunkiem podjęcia odpowiedniej uchwały przez akcjonariuszy, tj. Pocztę Polską i PKO BP.

W maju Pocztowemu minął termin ważności prospektu dla programu publicznych emisji obligacji o wartości do 1 mld zł. W jego ramach uplasowano jedną serię wartych 50 mln zł 10-letnich podporządkowanych papierów, za które bank płaci WIBOR 6M plus 2,8 pkt proc. marży. Do kolejnych emisji, mimo że bank się do nich przymierzał, ostatecznie nie doszło. Z naszych informacji wynika, że po stronie jednego z akcjonariuszy istniały obawy o plasowanie długu podporządkowanego do klientów detalicznych.

Pochodzące z oferty publicznej papiery BPO0626 wyceniane są z 3,93 proc. rentowności brutto. Warto jednak zwrócić uwagę, że Pocztowemu przysługuje opcja wcześniejszej spłaty po pięciu latach od emisji, a skorzystanie z niej jest wysoce prawdopodobne (z uwagi na podporządkowany charakter długu zastąpienie go nowymi obligacjami będzie korzystniejsze niż utrzymywanie ich do dnia wykupu).

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje