sobota, 17 lutego 2018

Newsroom

Bank Pocztowy chce ustanowić nowy program emisji obligacji

msd | 09 sierpnia 2017
Wartość programu sięgnęłaby do 500 mln zł, a w jego ramach możliwe byłoby plasowanie także papierów podporządkowanych.

Bank zastrzega, że nowe obligacje byłyby oferowane wyłącznie inwestorom instytucjonalnym.

Dalsze szczegóły ewentualnego programu nie są znane. Do jego otwarcia dojdzie pod warunkiem podjęcia odpowiedniej uchwały przez akcjonariuszy, tj. Pocztę Polską i PKO BP.

W maju Pocztowemu minął termin ważności prospektu dla programu publicznych emisji obligacji o wartości do 1 mld zł. W jego ramach uplasowano jedną serię wartych 50 mln zł 10-letnich podporządkowanych papierów, za które bank płaci WIBOR 6M plus 2,8 pkt proc. marży. Do kolejnych emisji, mimo że bank się do nich przymierzał, ostatecznie nie doszło. Z naszych informacji wynika, że po stronie jednego z akcjonariuszy istniały obawy o plasowanie długu podporządkowanego do klientów detalicznych.

Pochodzące z oferty publicznej papiery BPO0626 wyceniane są z 3,93 proc. rentowności brutto. Warto jednak zwrócić uwagę, że Pocztowemu przysługuje opcja wcześniejszej spłaty po pięciu latach od emisji, a skorzystanie z niej jest wysoce prawdopodobne (z uwagi na podporządkowany charakter długu zastąpienie go nowymi obligacjami będzie korzystniejsze niż utrzymywanie ich do dnia wykupu).

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

 • Obroty publicznymi emisjami na Catalyst w grudniu i w 2017 r.

  03 stycznia 2018
  Nietypowo wysoką wartość transakcji zanotowano w grudniu w przypadku PCC Rokita i PCC Exol. W przypadku pozostałych emitentów wartość handlu stopniała w porównaniu z listopadem.
  czytaj więcej
 • Rynek obligacji podporządkowanych - raport DM NWAI

  31 października 2017
  Obligacje podporządkowane stają się coraz bardziej popularnym sposobem na pozyskanie kapitału. Co ważne, ich konstrukcja pozwala instytucjom finansowym na poprawę wskaźników kapitałowych po względnie niskim koszcie.
  czytaj więcej
 • 80 serii „zakazanych” obligacji bankowych

  27 października 2017
  Kolejne emisje podporządkowanych obligacji banków mają mieć nominał przynajmniej 400 tys. zł. Tym, którzy akurat nie dysponują taką gotówką pozostaje rynek wtórny, gdzie inwestycje wciąż można robić od 1 tys. zł (a czasem nawet mniej).
  czytaj więcej
 • Wysyp bankowych emisji

  20 października 2017
  Uplasowane właśnie obligacje Pekao i PKO BP, to tylko dwie z wielu emisji bankowego długu ostatnimi czasy. Od początku II półrocza giełdowe banki pozyskały co najmniej 8,6 mld zł z papierów dłużnych, w tym ponad 43 proc. to obligacje podporządkowane.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Rosną przychody Biogenedu

  16 lutego 2018
  Producent dermokosmetyków zwiększył zeszłoroczną sprzedaż o 17,3 proc. r/r do 33,6 mln zł. W ślad za wyższymi przychodami rosną też zyski ze sprzedaży, co nie przekłada się jednak na kolejne linie wynikowe.
  czytaj więcej
 • Klon mniej zadłużony, ale z bardzo niską płynnością

  16 lutego 2018
  Dokapitalizowanie i spłata obligacji pozwoliły działającej w branży drzewnej spółce obniżyć wskaźniki zadłużenia, choć zobowiązania odsetkowe wciąż pozostają wysokie względem osiąganych wyników. Najsłabiej, jak zwykle, wypada natomiast płynność.
  czytaj więcej
 • Lokum Deweloper bardziej zadłużony

  09 sierpnia 2017
  Gwałtowny wzrost zobowiązań w II kwartale to skutek nie tylko przeprowadzonej w tym czasie emisji obligacji, ale i rekordowych przedpłat od klientów, które stanowią o potencjale do zaksięgowania przychodów z przekazywanych w najbliższych miesiącach lokali.
  czytaj więcej
 • Obroty obligacjami firm spadły w lipcu o 19,1 proc. r/r

  08 sierpnia 2017
  Lipcowy handel sesyjny korporacyjnymi papierami dłużnymi wyniósł 78,5 mln zł wobec 97,1 mln zł przed rokiem. Ponad 59 proc. wartości transakcji przypadało na emisje publiczne, co prawdopodobnie było rekordowym wynikiem.
  czytaj więcej

Emisje