czwartek, 17 sierpnia 2017

Newsroom

Bank Pocztowy chce ustanowić nowy program emisji obligacji

msd | 09 sierpnia 2017
Wartość programu sięgnęłaby do 500 mln zł, a w jego ramach możliwe byłoby plasowanie także papierów podporządkowanych.

Bank zastrzega, że nowe obligacje byłyby oferowane wyłącznie inwestorom instytucjonalnym.

Dalsze szczegóły ewentualnego programu nie są znane. Do jego otwarcia dojdzie pod warunkiem podjęcia odpowiedniej uchwały przez akcjonariuszy, tj. Pocztę Polską i PKO BP.

W maju Pocztowemu minął termin ważności prospektu dla programu publicznych emisji obligacji o wartości do 1 mld zł. W jego ramach uplasowano jedną serię wartych 50 mln zł 10-letnich podporządkowanych papierów, za które bank płaci WIBOR 6M plus 2,8 pkt proc. marży. Do kolejnych emisji, mimo że bank się do nich przymierzał, ostatecznie nie doszło. Z naszych informacji wynika, że po stronie jednego z akcjonariuszy istniały obawy o plasowanie długu podporządkowanego do klientów detalicznych.

Pochodzące z oferty publicznej papiery BPO0626 wyceniane są z 3,93 proc. rentowności brutto. Warto jednak zwrócić uwagę, że Pocztowemu przysługuje opcja wcześniejszej spłaty po pięciu latach od emisji, a skorzystanie z niej jest wysoce prawdopodobne (z uwagi na podporządkowany charakter długu zastąpienie go nowymi obligacjami będzie korzystniejsze niż utrzymywanie ich do dnia wykupu).

Więcej wiadomości o Bank Pocztowy S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Topnieje majątek Admiral Boats

  17 sierpnia 2017
  Kurczące się aktywa spółki zmniejszają szanse wierzycieli na wysokie zaspokojenie w postępowaniu upadłościowym. Nowy dzierżawca segmentu produkcji łodzi osiąga już pierwsze przychody, lecz Admiral Boats nie czerpie z tego korzyści, bo spółka zgodziła się na stałą, stosunkowo niewielką, opłatę dzierżawną.
  czytaj więcej
 • GetBack łączy obligacje

  17 sierpnia 2017
  Chodzi o wyemitowane w ramach ofert publicznych serie PP1 i PP2, warte odpowiednio 60 mln zł i 79,3 mln zł.
  czytaj więcej
 • Lokum Deweloper bardziej zadłużony

  09 sierpnia 2017
  Gwałtowny wzrost zobowiązań w II kwartale to skutek nie tylko przeprowadzonej w tym czasie emisji obligacji, ale i rekordowych przedpłat od klientów, które stanowią o potencjale do zaksięgowania przychodów z przekazywanych w najbliższych miesiącach lokali.
  czytaj więcej
 • Obroty obligacjami firm spadły w lipcu o 19,1 proc. r/r

  08 sierpnia 2017
  Lipcowy handel sesyjny korporacyjnymi papierami dłużnymi wyniósł 78,5 mln zł wobec 97,1 mln zł przed rokiem. Ponad 59 proc. wartości transakcji przypadało na emisje publiczne, co prawdopodobnie było rekordowym wynikiem.
  czytaj więcej

Emisje