niedziela, 01 sierpnia 2021

Newsroom

Bardzo dobry początek roku dla Rokity

msd | 20 maja 2021
Chemiczna grupa zamknęła I kwartał z rekordowym zyskiem EBITDA. Jej dług netto znalazł się najniższej od ponad dwóch lat. Stan gotówki notował zaś drugi najwyższy poziom w historii, choć kilka ostatnich dni najpewniej to zmieniły.

Przychody grupy PCC Rokita wzrosły o 32,3 proc. r/r do 495,4 mln zł w I kwartale. Za sprawą bardzo sprzyjających warunków w segmencie poliuretanów, sprzedaż ta realizowana była na niemal dwukrotnie wyższej marży, stąd skonsolidowany zysk operacyjny Rokity wzrósł przeszło trzykrotnie, a zysk netto czterokrotnie, kolejno do 92,2 mln zł oraz 69,5 mln zł. 

Grupa zamknęła I kwartał z sięgającym rekordowych 135 mln zł wynikiem EBITDA (70,5 mln zł rok wcześniej) i tylko przepływy operacyjne nie odnotowały tak spektakularnych wzrostów. Wyniosły one 73,5 mln zł (97,5 mln zł rok wcześniej), co wynikało głównie z zamrożenia sporych ilości gotówki w należnościach od odbiorców (ich saldo wzrosło ze 139,2 mln zł w grudniu do 216,4 mln zł w marcu). 

Samej gotówki Rokicie ubyło, bo z rekordowych 176,6 mln zł w grudniu zostało 159,7 mln zł w marcu. Najpewniej nie doszłoby do tego, gdyby nie kolejne pożyczki dla głównego akcjonariusza. Dość wspomnieć, że na 64,8 mln zł wydatków netto z działalności inwestycyjnej (82,6 mln zł rok wcześniej) połowa przypadała właśnie na udzielone pożyczki dla podmiotów powiązanych. 

W samym I kwartale dług netto Rokity spadł tylko nieznacznie, bo o 6,3 mln zł do 628,4 mln zł, ale to wystarczyło, aby znalazł się on na najniższym poziomie od grudnia 2018 r. W relacji do wyniku EBITDA (1,61x) był on zaś najniższej od grudnia 2017 r. 

Przy 563,8 mln zł aktywów obrotowych na koniec marca grupa PCC Rokita wykazywała ponadprzeciętne 1,25x płynności bieżącej oraz 1,05x płynności szybkiej (średnio 1,03x i 0,78x za lata 2019-2020). Płynność gotówkowa to wprawdzie 0,35x wobec 0,42x kwartał wcześniej, ale nadal znajdowała się ona znacząco wyżej od przeciętnych wartości dla Rokity (średnio 0,20x). 

Wysokie wskaźniki płynności chemicznej grupy z końca I kwartału nie uwzględniały jednak w 451,5 mln zł krótkoterminowych zobowiązań zaplanowanych na maj wydatków z tytułu dywidendy (72,9 mln zł; 14 maja) oraz przedterminowej spłaty trzech serii obligacji (63,8 mln zł; 20 maja). Nie zmienia to jednak faktu, że PCC Rokita miał jedno z najwyższych w historii sald gotówki, rekordowy poziom należności i ponad 137 mln zł dostępnych limitów kredytowych. 

Jeśli coś miałoby ostudzić emocje inwestorów po bardzo dobrych wynikach Rokity za I kwartał, najpewniej byłyby to uwagi zarządu na temat niespotykanych wzrostów cen energii lub niemożliwości pełnego wykorzystania sprzyjających warunków rynkowych (zapotrzebowanie na produkty z najważniejszego w Rokicie segmentu poliuretanów przewyższa możliwości produkcyjne grupy).

Po czwartkowym przedterminowym wykupie trzech serii obligacji Rokity na Catalyst pozostanie jeszcze osiem innych serii długu z terminami wykupu do maja 2027 r. Najdłuższe serie z terminami spłaty w latach 2026-2027 kwotowane są przez sprzedających przy 3,8-4,1 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o PCC Rokita S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje