środa, 23 maja 2018

Newsroom

Bardzo niskie wskaźniki płynności OT Logistics

msd | 16 maja 2018
W I kwartale logistyczna grupa nieco obniżyła zadłużenie finansowe, ale kosztem wyraźnego obniżenia salda gotówki. Aktywa obrotowe spadły więc na tyle, że nie pokrywały nawet połowy krótkoterminowych zobowiązań. W rachunku wyników wykazano natomiast 4,1 mln zł skonsolidowanej straty netto.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

 • OT Logistics rozmawia o refinansowaniu zadłużenia

  17 maja 2018
  Logistyczna spółka wykazuje coraz większe niedobory kapitału obrotowego, a jej obligacje z terminem wykupu w tym roku wyraźnie tanieją. Firma zapewnia, że prowadzi już rozmowy o refinansowaniu.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (04.05)

  07 maja 2018
  Indeks Rynku Obligacji nie potwierdza obiegowej opinii dotyczącej „wirusa GetBack”, czyli przeceny całego rynku obligacji w związku z problemami GetBack. Rzeczywiście, spadły ceny obligacji kilku spółek, w tym tych, w które inwestują inwestorzy indywidualni, ale mimo to Indeks znajduje się na poziomach raczej świadczących o sile rynku.
  czytaj więcej
 • Grupa OT Logistics z dużą luką w kapitale obrotowym

  03 kwietnia 2018
  Na koniec 2017 r. logistyczna grupa posiadała 535,6 mln zł krótkoterminowych zobowiązań i tylko 299,8 mln zł majątku obrotowego. Punkt wyjściowy do rozmów o refinansowaniu zadłużenia finansowego nie jest więc najlepszy, także ze względu na wyniki.
  czytaj więcej
 • Indeks Rynku Obligacji (02.02)

  05 lutego 2018
  Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 2 lutego 2018 roku wyniosła 3,23 pkt proc., czyli o 0,12 pkt proc. mniej niż dwa tygodnie wcześniej oraz o 0,36 pkt proc. mniej od rekordowo wysokiego poziomu na początku stycznia.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Na pozór wysokie kapitały własne XSystem

  22 maja 2018
  Znajdująca się w upadłości spółka wykazywała na koniec marca 11 mln zł skonsolidowanych aktywów i 7,4 mln zł zobowiązań. Ocena na tej podstawie szans odzyskania pieniędzy przez wierzycieli byłaby jednak błędem.
  czytaj więcej
 • PKO BP miał 757 mln zł skonsolidowanego zysku netto

  22 maja 2018
  W I kwartale zysk netto bankowej grupy wzrósł o 44,2 proc. r/r, do czego przysłużył się przede wszystkim wyraźnie lepszy wynik odsetkowy. Po emisji podporządkowanego długu współczynnik wypłacalności PKO BP zanotował wzrost.
  czytaj więcej
 • Kwartał Unibepu jak cały rok

  16 maja 2018
  W I kwartale grupa wykazała 23,8 mln zł zysku operacyjnego – o 200 tys. zł więcej niż w całym ub.r. Ale na koniec marca informowała też o rekordowo wysokim zadłużeniu.
  czytaj więcej
 • Geo, Mieszkanie i Dom naruszyło warunki emisji

  16 maja 2018
  Deweloper nie opublikował sprawozdania finansowego w terminie określonym przez warunki emisji obligacji serii K. Prawdopodobnie nie będzie musiał jednak odpowiadać na ewentualne wezwania do wcześniejszego wykupu.
  czytaj więcej

Emisje