środa, 05 października 2022

Newsroom

Benefit Systems ukarany w postępowaniu antymonopolowym

msd | 05 stycznia 2021
Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nałożył na Benefit Systems 26,9 mln zł kary pieniężnej. Spółka zapowiada odwołanie.

Nałożona przez prezesa UOKiK kara dotyczy jednego z trzech podejrzewanych naruszeń, które były podstawą do wszczęcie wobec Benefit Systems postępowania antymonpolowego w 2018 r. 

„Zgodnie z decyzją prezes Urzędu uznał za praktykę ograniczającą konkurencję na krajowym rynku świadczenia usług fitness w klubach udział m.in. emitenta w porozumieniu polegającym na podziale rynku w okresie pomiędzy 2012 – 2017” – poinformował Benefit Systems.

Jak wskazano, spółka nie zgadza się z decyzją prezesa UOKiK i planuje złożyć odwołanie od niej. 

W ostatnich dniach ubiegłego roku Benefit Systems informował o otrzymaniu postanowienie prezesa UOKiK w sprawie przedłużenia postępowania antymonopolowego do 29 maja 2021 r.

Na Catalyst znajdują się dwie serie uplasowanych w październiku 18-miesięcznych i czteroletnich obligacji Benefitu, każda na 50 mln zł. Spółka wyemitowała je między innymi, aby zbudować bufor płynnościowy na czas kolejnego „lockdown’u”. 

Papierami BFT0422 i BFT1024 wciąż nie handlowano. Brak też dla nich jakichkolwiek ofert kupna/sprzedaży.

Więcej wiadomości o Benefit Systems S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst