wtorek, 30 listopada 2021

Newsroom

Best wyda 15 mln zł na skup akcji własnych

msd | 20 października 2021
Windykator oficjalnie zrezygnował z poszukiwania inwestora finansowego. Jeszcze w tym roku zamierza skupić 2,17 proc. własnych akcji.

Po dwóch latach od ogłoszenia planów z podwyższenia kapitału Best oficjalnie z nich zrezygnował, choć już w poprzednich miesiącach dawał do zrozumienia, że nie prowadzi aktywnie działań zmierzających do pozyskania nowego inwestora.

„Po dokonaniu przez emitenta analizy możliwych scenariuszy oraz uwarunkowań rynkowych, podjęto decyzję, że w obecnej sytuacji rynkowej oraz biorąc pod uwagę wskaźniki finansowe emitenta, a także uruchomienie publicznego programu emisji obligacji, struktura właścicielska emitenta jako spółki publicznej jest optymalna do realizacji długoterminowych celów emitenta i dalszego rozwoju grupy kapitałowej Best” – napisano w komunikacie.

Równocześnie spółka poinformowała o zamiarze skupienia do 500 tys. własnych akcji po cenie 30 zł za sztukę. Formalnie zgodę na tę operację wydać musie jeszcze zwołane na 26 listopada NWZ, choć sprawa wydaje się już przesądzona, bo zarząd Bestu kontroluje 94,36 proc. akcji spółki (prawdopodobnie zamierza też uczestniczyć w skupie).

– Przez ostatnią dekadę konsekwentnie realizowaliśmy politykę reinwestowania zysków, co pozwoliło nam zbudować obecną, silną pozycję grupy kapitałowej BEST. Dzięki temu bezpiecznie przeszliśmy również przez okresy zawirowań rynkowych, wzmacniając jednocześnie zaufanie wśród naszych obligatariuszy i kredytodawców. Uważamy, że dziś BEST jest spółką, która może dalej rosnąć, inwestując w nowe portfele wierzytelności, a jednocześnie dzielić się wypracowywanymi dochodami ze swoimi akcjonariuszami. Umożliwia nam to nasza obecna bardzo dobra sytuacja płynnościowa i finansowa – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie prasowym.

Jak zaznaczył, intencją spółki jest przeprowadzenie i rozliczenie skupu akcji jeszcze w tym roku. Według szefa Bestu, podobne transakcje nie są też wykluczone w kolejnych latach.

Na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Bestu. Pochodzące z lipcowej emisji stałokuponowe papiery BST0726 wyceniane są na 99,2 proc. nominału (4,54 proc. rentowności brutto). Natomiast zmiennokuponowy dług uplasowany w pierwszej połowie października jeszcze nie trafił do giełdowego obrotu.  

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst