środa, 29 maja 2024

Newsroom

Best zanotuje zyski z wyceny

ems | 19 sierpnia 2022
Przeszacowanie wartości pakietów wierzytelności zaowocuje dodatkowymi 112 mln zł przychodów, natomiast ponowne przeszacowanie posiadanych akcji Kredyt Inkaso da Bestowi 21,9 mln zł.

W raporcie za 2021 r. Best spisał akcje Kredyt Inkaso do zera uznając, że nie jest w stanie wyjść z inwestycji w przewidywanym terminie (Best kontroluje około jednej trzeciej akcji Kredyt Inkaso, ale pozostałe należą do funduszy WaterLand, który odgrywa dominującą rolę w KI SA). 

Jednak zasady wyceny zobowiązują Best do próby oszacowania wartości godziwej posiadanego pakietu i zarząd Bestu dokonał tych szacunków. Kwota 21,9 mln zł ma odpowiadać wartości pakietu na 31 grudnia, ale zostanie ujawniona w raporcie za I półrocze.

Jednocześnie Best zapowiedział także, że „z uwagi na utrzymujące się od dłuższego czasu istotne nadrealizacje w zakresie prognozy wykonania spłat” grupa dokonała aktualizacji wartości portfeli wierzytelności, które według obecnej wyceny warte są 1,13 mld zł. Przychód grupy z aktualizacji wyniósł w II kwartale br. 112 mln zł.

Na Catalyst notowanych jest sześć serii obligacji Bestu. Największa z nich warta jest 56 mln zł i zapada już we wrześniu br. Seria BST0224 to bilateralna emisja skierowana do Quercus TFI i warta jest 20 mln zł. BST0726 to publiczna emisja z lipca ub.r., w której Best oferował stały kupon i pozyskał z niej niespełna 11 mln zł. BST1026 i BST0327 to kolejne emisje publiczne, których oprocentowanie jest już zmienne i rynek wycenia je powyżej nominału. BST0226 to kolejna bilateralna emisja, warta 10 mln zł. Łącznie więc zadłużenie z emisji obligacji warte jest 115 mln zł, co przy ujawnionej wartości posiadanych pakietów wierzytelności oznacza, że inwestorzy mogą spodziewać się kolejnego raportu z bardzo niskimi wskaźnikami zadłużenia Bestu.

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst