środa, 25 maja 2022

Newsroom

Best zwiększył limit kredytowy o dodatkowe 100 mln zł

msd | 24 lutego 2022
Windykacyjna grupa zwiększyła wartość wiążącej ją z ING Bankiem umowy kredytowej z 250 do 350 mln zł.

Best wraz z kontrolowanymi funduszami wierzytelności ponownie zwiększył wartość linii kredytowej, tym razem do 350 mln zł. Równocześnie przedłużono też termin udostępnienia kredytu. Wejście w życie umowy uzupełniającej uzależniono od spełnienia warunków zawieszających, w tym złożenia oświadczeń o poddaniu się egzekucji.

– W 2021 r. zainwestowaliśmy prawie 157 mln zł w nowe portfele wierzytelności i w tym roku planujemy kolejne inwestycje, by zwiększać skalę naszej działalności. Jesteśmy do tego bardzo dobrze przygotowani zarówno od strony operacyjnej, jak i finansowej. Notujemy regularnie wysokie spłaty z zarządzanych portfeli oraz mamy jeden z najniższych w branży wskaźników zadłużenia, co pozwala nam zwiększać aktywność na rynku obrotu wierzytelnościami. Bierzemy udział w kolejnych ogłaszanych przetargach, dlatego zwiększenie limitu kredytowego o dodatkowe 100 mln zł daje nam komfort w planowaniu kolejnych inwestycji – powiedział Krzysztof Borusowski, prezes Bestu, cytowany w komunikacie.

Jak wskazał, zwiększone finansowanie bankowe pozwoli też grupie na dywersyfikację źródeł finansowania. Ma ono stanowić uzupełnienie dla długu obligacyjnego.

Tymczasem między 18 lutego a 3 marca Best prowadzi publiczną ofertę obligacji o wartości 30 mln zł, w której proponuje inwestorom pięcioletnie papiery oprocentowane na WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży. 

Pochodzące z poprzedniej emisji obligacje BST1026 (4,2 pkt proc. marży) sprzedający kwotuje na 103,49 proc. nominału, co daje ok. 6,6 proc. rentowności.

Łącznie na Catalyst znajduje się pięć serii obligacji Bestu, a szósta została już wycofana, ponieważ jej termin wykupu przypada na 28 lutego (30 mln zł).

Więcej wiadomości o Best S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Archicom znów bez długu netto

  24 maja 2022
  Kontrolowany przez Echo Investment wrocławski deweloper czwarty kwartał z rzędu utrzymał przewagę środków pieniężnych nad zadłużeniem odsetkowym.
  czytaj więcej
 • Góra gotówki w Atalu

  24 maja 2022
  Po kolejnym kwartale wysokich przepływów operacyjnych deweloperska grupa miała prawie 686 mln zł środków pieniężnych. Po raz pierwszy w giełdowej historii Atalu przekraczały one wartość posiadanego zadłużenia odsetkowego.
  czytaj więcej
 • PKO BP ogranicza nadpłynność

  24 maja 2022
  Skonsolidowany zysk netto bankowego lidera przekroczył 1,4 mld zł w I kwartale, ale jego współczynniki kapitałowe znalazły się najniżej od marca 2020 r., a wskaźnik pokrycia płynności zanotował najniższą wartość od 2019 r.
  czytaj więcej
 • Dom Development spokojny o przyszłość

  23 maja 2022
  Już po raz ósmy z rzędu deweloper zamknął kwartał z gotówką netto, wyrażając przekonanie, że do kryzysu na rynku mieszkaniowym jest bardzo daleko. Na znak bardzo dobrej kondycji finansowej chce wypłacić ponad 268 mln zł dywidendy.
  czytaj więcej