wtorek, 02 marca 2021

Newsroom

Biznes Kancelarii Medius wystawiony na sprzedaż

msd | 18 listopada 2020
Zarząd znajdującego się restrukturyzacji windykatora rozmawia z inwestorami o sprzedaży działającego biznesu lub jego części.

Kancelaria Medius wznowiła przegląd opcji strategicznych. W jego ramach prowadzone są rozmowy z inwestorami o sprzedaży działalności lub jej części. Bliższych szczegółów nie ujawniono.

„Rozmowy z potencjalnymi inwestorami w zakresie zaangażowania inwestorów w realizację danej opcji strategicznej są realizowane przez zarząd z uwzględnieniem najlepiej pojętego interesu spółki oraz jej spółek zależnych, a także mając na uwadze dobro wierzycieli i akcjonariuszy spółki” – poinformowała Kancelaria Medius.

Większościowym akcjonariuszem znajdującej się w restrukturyzacji spółki są fundusze zarządzane przez Ipopema TFI, które zostały przejęte przez Towarzystwo, gdy KNF cofnęła zezwolenie Lartiq TFI (d. Trigon). W ostatnich tygodniach zaangażowanie w kapitale windykatora systematycznie zmniejsza natomiast spółka MM Investments&Co (z 31,25 do 10,17 proc.), którą zarządza Michał Imiołek, założyciel Kancelarii, a do niedawana i jej prezes. Przynajmniej część sprzedanych przez tę spółkę akcji odkupił Krzysztof Moska, znany inwestor, zaangażowany także w innego windykatora – Kancelarię Prawną Inkaso WEC.

Od maja tego roku Kancelaria Medius znajduje się w restrukturyzacji. W ramach układu spłacić będzie musiała przede wszystkim obligatariuszy oraz dług wobec funduszu wierzytelności, którego była gwarantem.

Obligacyjne saldo zadłużenia windykatora to około 90 mln zł, lecz większość to papiery zabezpieczone, stąd nie jest przesądzone, że całość stanowić będzie dług układowy.

Na Catalyst pozostaje jedna seria obligacji Kancelarii. To papiery KME0321, które przed – jedynym – środowym fixingiem kwotowane są na 21/69 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Kancelaria Medius S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje