czwartek, 30 maja 2024

Newsroom

Bocian przesunął o miesiąc wykup obligacji

msd | 27 września 2023
Spółka Everest Capital, która pozyskuje finansowanie dla pożyczkowej grupy, przełożyła na październik wykup nienotowanych papierów o wartości 10 mln zł.

Termin spłaty obligacji przesunięto z 30 września do 31 października, a sama zmiana miała zostać ustalona na drodze porozumienia z jedynym obligatariuszem, posiadającym całość emisji o aktualnej wartości 10 mln zł (pierwotnie 20 mln zł).

Na Catalyst znajduje się tylko jedna z pięciu serii długu Bociana. Do handlu nią jednak nie dochodzi, ponieważ papiery te w całości znajdują się w funduszach zarządzanych przez AgioFunds TFI. Zresztą i tym przypadku doszło niedawno do wydłużenia terminu spłaty z 18 września tego roku do 25 czerwca przyszłego roku. 

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst