sobota, 02 marca 2024

Newsroom

Bocian skupił kolejną część własnych obligacji

msd | 08 lutego 2024
Everest Capital, spółka pozyskująca finansowanie dla pożyczkowej grupy, nabył w celu umorzenia obligacje EVC0624 o wartości nominalnej 2 mln zł.

Po umorzeniu skupionych obligacji wartość wygasających w czerwcu obligacji maleje do 6 mln zł. 

Co prawda papiery EVC0624 to jedyny giełdowy dług Bociana, ale i tak nie dochodzi nim do transakcji, ponieważ całość emisji znajduje się w funduszach zarządzanych przez AgioFunds TFI (stan na koniec grudnia ub.r.).

Pierwotnie warte 12 mln zł obligacje wygasać miały we wrześniu ubiegłego roku. Na niecałe dwa miesiące przed upływem terminu wykupu Bocianowi udało się jednak porozumieć z funduszami AgioFunds w sprawie wydłużenia okresu spłaty. Od tego momentu firma pożyczkowa co pewien czas dokonuje też częściowych odkupów tego długu.

Na krajowym rynku Bocian nie emitował obligacji od ponad dwóch lat. W ubiegłym roku ogłaszał natomiast zamiar sięgnięcia po papiery dłużne w Singapurze. 

Więcej wiadomości o Everest Capital Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst