poniedziałek, 10 grudnia 2018

Newsroom

Brewe Leasing jeszcze raz wydłuża przyjmowanie zapisów

msd | 06 listopada 2017
Inwestorzy, którzy nie zdążyli złożyć zapisu w trwającej od połowy września wartej 5 mln zł publicznej memorandowej ofercie obligacji, mogą to zrobić do godz. 10 w najbliższy piątek.

Trwające od 18 września zapisy na obligacje leasingowej spółki pierwotnie zakończyć się miały 13 października, później jednak termin ten wydłużono do 3 listopada. Nowy termin zamknięcia oferty, to zaś 10 listopada. Przydział długu nastąpi z kolei do 17 listopada.

 Pozostałe warunki emisji nie ulegają zmianie. Brewe Leasing proponuje zatem 6,5 proc. rocznie za 18-miesięczne papiery, w przypadku których odsetki mają być wypłacane co miesiąc. Warunki emisji dają spółce prawo wydłużenia okresu spłaty, maksymalnie do 30 miesięcy. Za każdorazowe wydłużenie okresu spłaty o sześć miesięcy emitent zobowiązuje się podnieść kupon, za pierwszym razem do 7 proc., za drugim zaś razem do 10 proc. w skali roku. Jeśli więc inwestycja zakończy się po 24 miesiącach jej rentowność wyniosłaby 6,62 proc., a przy 30 miesiącach byłoby to 7,25 proc.

Oferowane obligacje serii Profit B zabezpieczone będą zastawem na zbiorze wierzytelności oraz oświadczeniem emitenta o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc. Pełny zastaw na 150 proc. wartości nominalnej uplasowanych obligacji ma zostać ustanowiony do 30 listopada.

Oferta warta jest 5 mln zł, a progu dojścia emisji do skutku nie ustalono. Obligacje nie trafią na Catalyst.

Brewe Leasing jest skoncentrowaną na sektorze MŚP firmą leasingową, która rozpoczęła działalność operacyjną na przełomie 2013 i 2014 r. Jej grupą docelową są klienci niemogący liczyć na finansowanie w dużych bankowych firmach leasingowych, np. z powodu trudnej historii kredytowej, nietypowego przedmiotu leasingu, skomplikowanej sytuacji organizacyjnej firmy, czy też jej krótkiego stażu.

Więcej wiadomości o Brewe Leasing Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje