poniedziałek, 15 kwietnia 2024

Newsroom

Budlex Finance pozyskał 22 mln zł

msd | 05 grudnia 2023
Deweloper przeprowadził pierwszą na rynku publiczną emisję obligacji w oparciu o obowiązujący od listopada podwyższony limit ofert bezprospektowych.

Spółka holdingowa z deweloperskiej grupy Budlex wyemitowała niezabezpieczone papiery dłużne, za które zobowiązała się płacić WIBOR 3M plus 6,5 pkt proc. marży. Co prawda, ich okres spłaty ustalono na trzy lata, ale warunki emisji zobowiązują spółkę także od okresowej amortyzacji części kapitału.

Pozyskane środki Budlex Finance zobowiązał się przekazać do spółki celowej na potrzeby sfinansowania zakupu gruntów w Gdańsku, gdzie powstać ma dwuetapowy projekt mieszkaniowy.

Emisja wartych 22 mln zł obligacji nastąpiła w miniony poniedziałek i była poprzedzona 28-proc. redukcją złożonych zapisów, dowiedzieliśmy się w Michael/Ström Domu Maklerskim, który pełnił rolę oferującego.

Pomimo swojej wartości i publicznego charakteru, oferta Budleksu nie wymagała prospektu. Emisję przeprowadzono w oparciu o memorandum informacyjne, co stało się możliwe wraz z listopadowym podniesieniem górnego limitu tego typu ofert z 2,5 do 5,0 mln euro rocznie.

Nowe obligacje Budleksu trafią na Catalyst, gdzie nigdy wcześniej żaden dług spółki nie był jeszcze notowany.

Więcej wiadomości o Budlex Finance Sp. z o.o.

Więcej wiadomości kategorii Emisje