czwartek, 21 lutego 2019

Newsroom

BVT otrzymało wezwanie do przedterminowego wykupu obligacji

msd | 05 lipca 2018
Jeden z właścicieli nienotowanych na Catalyst papierów serii B zażądał od spółki wcześniejszej spłaty długu w kwocie 200 tys. zł. Chodzi o naruszenie wskaźnika dług netto/EBITDA.

Wprawdzie limit kowenantu dług netto/EBITDA nie jest publicznie znany, ponieważ obligacje serii B nie są notowane na GPW, ale naruszenie warunków emisji wydaje się oczywiste. Na koniec 2017 r. wskaźnik zadłużenia wynosił aż 12,8x. Kwartał później mógł być i dwukrotnie wyższy, choć to akurat zgrubne szacunki, bo pełne dane o zadłużeniu finansowym BVT publikuje tylko w raportach rocznych.

Wygasające w sierpniu przyszłego roku papiery serii B warte są 1,372 mln zł, po tym jak w lutym tego roku spółka dokonała przedterminowego wykupu na kwotę 0,2 mln zł. Wówczas jednak chodziło o realizację opcji put przez obligatariuszy.

W listopadzie tego roku BVT czeka wykup publicznej emisji obligacji serii A o wartości 3,077 mln zł, które nie są notowane na Catalyst.

Znajdujące się w giełdowym obrocie trzy serie C-E zapadają natomiast od kwietnia przyszłego roku do czerwca 2020 r. Najkrótsze papiery rynek wycenia na 99,25 proc. nominału, dwie dłuższe zaś na 100 proc. Do transakcji długiem BVT dochodzi jednak rzadko.

Więcej wiadomości o BVT S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje