niedziela, 16 grudnia 2018

Newsroom

BVT pozyskało 1,23 mln zł z prywatnej emisji obligacji

msd | 20 grudnia 2017
Cała oferta, którą zapowiadano ponad miesiąc temu, warta była do 2 mln zł. Udział w niej wzięło 21 inwestorów.

Za 2,5-letnie obligacje BVT zapłaci stałe 7,6 proc. w skali roku. Dług zabezpieczono zastawem na wierzytelnościach oraz oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

BVT to na rynku windykacyjnym młoda firma, działająca od 2013 r. Początkowo inwestowała w wierzytelności kolejowe (wierzytelności powstałe za jazdę bez biletu), których windykację zlecała podmiotom zewnętrznym, m.in. spółce Windykacja.pl, z którą połączyła się w 2015 r.

Od października obligacje BVT notowane są na Catalyst. Chodzi o dwie serie, warte łącznie 5 mln zł oprocentowane w obydwu przypadkach na 7,8 proc. W ostatnich transakcjach papiery BVT0419 i BVT0120 wyceniano odpowiednio na 99 i 98 proc. nominału, co odpowiada 8,43 oraz 8,77 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o BVT S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje