poniedziałek, 20 maja 2019

Newsroom

Capital Park zmienił właściciela

msd | 14 maja 2019
W wyniku ziszczenia się wszystkich warunków zawieszających firma inwestycyjna Madison International Realty odkupiła od funduszy zarządzanych przez Patron Capital Partners 65,997 proc. akcji Capital Parku.

O przeglądzie opcji strategicznych wobec posiadanych akcji Capital Parku fundusze Patron informowały jeszcze w lutym 2017 r. Warunkową umowę z Madisonem zawarły natomiast w marcu tego roku, a do jej finalizacji doszło w miniony poniedziałek. 

W ciągu najbliższych trzech miesięcy należąca do Madisona spółka Mirelf, która jest kupującym od strony formalnej, ogłosi wezwanie na akcje Capital Parku. Jego celem jest przekroczenie progu 66 proc. udziałów w kapitale zakładowym dewelopera.

Nowy główny akcjonariusz Capital Parku, Madison Internarional Realty, to firma inwestycyjna z 3,6 mld zł aktywów. Na polskim rynku znana przede wszystkim z zeszłorocznej inwestycji w wybudowany przez Ghelamco biurowiec Warsaw Spire.

Zamknięcie transakcji nie powinno natomiast wiele zmienić z punktu widzenia obligatariuszy Capital Parku. Przynajmniej na razie. Warunki emisji papierów dłużnych dewelopera nie zawierają bowiem kowenantów uprawniających inwestorów do składania żądań przedterminowego wykupu w przypadku zmiany właścicielskiej.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Capital Parku z terminami spłaty od kwietnia 2020 r. do czerwca 2021 r. Wszystkie denominowane w euro, co jest jedną z przyczyn ich niskiej płynności.

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Famur może wypłacić prawie 207 mln zł dywidendy

  20 maja 2019
  Zarząd producenta maszyn dla przemysłu wydobywczego zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 206,9 mln zł z zysku za 2018 r. i lata ubiegłe.
  czytaj więcej
 • BVT miało stratę w I kwartale

  20 maja 2019
  Pomimo niższych przychodów, windykacyjna spółka poprawiła wynik operacyjny w I kwartale. Wciąż był jednak niższy od kosztów obsługi zadłużenia. Kapitały własne BVT spadły poniżej 2 mln zł przy sumie bilansowej sięgającej prawie 51 mln zł.
  czytaj więcej
 • ZM Henryk Kania zbadają uwagi audytora; nie wykluczają zmian w polityce rachunkowości

  14 maja 2019
  Spółka nie zgadza się uwagami biegłego rewidenta, który odmówił jej wydania opinii z badania sprawozdania finansowego za 2018 r. Niemniej zatrudni doradcę, który oceni zasadność poruszonych przez audytora problemów. Na oficjalne stanowisko spółki przyjdzie jednak poczekać nawet do 30 września, mimo że lada moment czeka ją trudne refinansowanie długów.
  czytaj więcej
 • Portfel kredytowy Krakowskiego BS wyraźnie zmalał

  13 maja 2019
  Przy rosnącej sumie bilansowej Krakowski Bank Spółdzielczy zaliczył w ubiegłym roku prawie 10-proc. spadek salda należności od sektora niefinansowego i budżetowego. Są też dobre strony – niewielka poprawa jakości tegoż portfela kredytowego oraz wyższe współczynniki wypłacalności.
  czytaj więcej

Emisje