piątek, 19 lipca 2019

Newsroom

Capital Park zmienił właściciela

msd | 14 maja 2019
W wyniku ziszczenia się wszystkich warunków zawieszających firma inwestycyjna Madison International Realty odkupiła od funduszy zarządzanych przez Patron Capital Partners 65,997 proc. akcji Capital Parku.

O przeglądzie opcji strategicznych wobec posiadanych akcji Capital Parku fundusze Patron informowały jeszcze w lutym 2017 r. Warunkową umowę z Madisonem zawarły natomiast w marcu tego roku, a do jej finalizacji doszło w miniony poniedziałek. 

W ciągu najbliższych trzech miesięcy należąca do Madisona spółka Mirelf, która jest kupującym od strony formalnej, ogłosi wezwanie na akcje Capital Parku. Jego celem jest przekroczenie progu 66 proc. udziałów w kapitale zakładowym dewelopera.

Nowy główny akcjonariusz Capital Parku, Madison Internarional Realty, to firma inwestycyjna z 3,6 mld zł aktywów. Na polskim rynku znana przede wszystkim z zeszłorocznej inwestycji w wybudowany przez Ghelamco biurowiec Warsaw Spire.

Zamknięcie transakcji nie powinno natomiast wiele zmienić z punktu widzenia obligatariuszy Capital Parku. Przynajmniej na razie. Warunki emisji papierów dłużnych dewelopera nie zawierają bowiem kowenantów uprawniających inwestorów do składania żądań przedterminowego wykupu w przypadku zmiany właścicielskiej.

Na Catalyst notowane są trzy serie obligacji Capital Parku z terminami spłaty od kwietnia 2020 r. do czerwca 2021 r. Wszystkie denominowane w euro, co jest jedną z przyczyn ich niskiej płynności.

Więcej wiadomości o Capital Park S.A.

 • Capital Park mniejszy, ale na niezmienionej dźwigni

  24 maja 2019
  Utrata kontroli nad dwoma funduszami zmniejszyła sumę bilansową deweloperskiej grupy, ale nie wpłynęła na wysokość jej wskaźników zadłużenia. Te zaś od sześciu kwartałów pozostają niezmiernie stabilne.
  czytaj więcej
 • Zmalała grupa Capital Parku

  23 maja 2019
  Niedługo po zmianie właściciela deweloper zdecydował, że przestanie konsolidować metodą pełną fundusze REIA FIZAN i REIA II FIZAN. Suma bilansowa grupy spadnie więc o blisko 300 mln zł.
  czytaj więcej
 • Capital Park odrobinę zmniejszył ogólne zadłużenie

  12 kwietnia 2019
  Zmiana wskaźnika zadłużenia dewelopera była może symboliczna, ale przynajmniej w słusznym kierunku. Mocniej spadło natomiast saldo gotówki, choć jej poziom na koniec 2018 r. wciąż pozostawał odpowiedni.
  czytaj więcej
 • Capital Park zmieni właściciela

  11 marca 2019
  Fundusze zarządzane przez Patron Capital Partners zawarły warunkową umowę sprzedaży 65,997 proc. akcji dewelopera na rzecz Madison International Realty, firmy inwestycyjnej z 3,6 mld USD aktywów, która rok temu zainwestowała w biurowiec Warsaw Spire.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kwietniowa emisja Vantage Development trafiła na Catalyst

  17 lipca 2019
  Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu objęte przez 74 inwestorów 3,5-letnie niezabezpieczone papiery o wartości 45,37 mln zł.
  czytaj więcej
 • Catalyst niknie w oczach

  17 lipca 2019
  Od czterech lat systematycznie spada liczba spółek notowanych na Catalyst. Rynek wtórny daje coraz mniej możliwości dywersyfikacji obligacyjnego portfela, a o poprawę będzie trudno, ponieważ obligacje korporacyjne to coraz częściej domena inwestorów typu private debt.
  czytaj więcej
 • ZM Henryk Kania zbadają uwagi audytora; nie wykluczają zmian w polityce rachunkowości

  14 maja 2019
  Spółka nie zgadza się uwagami biegłego rewidenta, który odmówił jej wydania opinii z badania sprawozdania finansowego za 2018 r. Niemniej zatrudni doradcę, który oceni zasadność poruszonych przez audytora problemów. Na oficjalne stanowisko spółki przyjdzie jednak poczekać nawet do 30 września, mimo że lada moment czeka ją trudne refinansowanie długów.
  czytaj więcej
 • Portfel kredytowy Krakowskiego BS wyraźnie zmalał

  13 maja 2019
  Przy rosnącej sumie bilansowej Krakowski Bank Spółdzielczy zaliczył w ubiegłym roku prawie 10-proc. spadek salda należności od sektora niefinansowego i budżetowego. Są też dobre strony – niewielka poprawa jakości tegoż portfela kredytowego oraz wyższe współczynniki wypłacalności.
  czytaj więcej

Emisje