sobota, 27 lutego 2021

Newsroom

Cavatina Holding oferuje 7,1 proc. za nowe obligacje

msd | 19 lutego 2020
Krakowski deweloper komercyjny, który niedawno uplasował krótkoterminowe obligacje z dwucyfrowym kuponem, tym razem chce pozyskać od 4 do 10 mln zł z publicznej memoranodowej oferty dwuletnich niezabezpieczonych papierów.

Cavatina Holding proponuje stałe 7,1 proc. w skali roku za dwuletnie papiery, które na żądanie spółki będą mogły podlegać wcześniejszej częściowej lub całkowitej spłacie. Opcję tę emitent będzie mógł zrealizować najwcześniej po trzech miesiącach do przydziału.

Obligacje Cavatiny nie zostaną zabezpieczone, a w warunkach emisji nie zapisano żadnych dodatkowych kowenantów. Spółka nie informuje też o zamiarze wprowadzenia długu do giełdowego obrotu.

Warta 10 mln zł oferta dojdzie do skutku, jeśli inwestorzy obejmą dług o wartości co najmniej 4 mln zł. Według szacunków spółki koszty oferty mogą sięgnąć do 0,6 mln zł. 

Środki z emisji zostaną przeznaczone na bieżącą działalność emitenta. Zgodnie z założeniami emitent przeznaczy wpływy netto z emisji obligacji serii BD na finansowanie przedsięwzięć deweloperskich, których ogólnym celem jest osiągnięcie zysku – podano w memorandum.

Oferta Cavatiny potrwa do 31 marca, zaś przydział papierów przewidziano na 3 kwietnia. Minimalna wartość zapisów, które przyjmuje Ventus Asset Management, to 10 tys. zł.

Cavatina to spółka holdingowa, która skupia wokół siebie zależne spółki celowe, prowadzące działalność budowlaną, inwestycyjną, generalnego wykonawstwa oraz działalność wydawniczą. Założycielem oraz prezesem Cavatiny jest Michał Dziuda, do niedawna główny akcjonariusz Murapolu.

Dla Cavatiny to druga publiczna memorandowa emisja obligacji. Pierwszą ofertę spółka prowadziła między 13 sierpnia a 9 listopada 2018 r. Mimo tak długiego okresu subskrypcji, spółka pozyskała wówczas 1,31 mln zł z oferty do 10 mln zł. 

Naszym zdaniem

Trudno jednoznacznie ocenić, czy Cavatina wyciągnęła wnioski z poprzedniej nieudanej emisji publicznej. Wprawdzie podniosła kupon dwuletniego długu o 0,35 pkt proc., ale jednocześnie zrezygnowała z zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy trzema siódemkami. Całkiem niedawno natomiast spółka uplasowała zaledwie dziewięciomiesięczne papiery z 11-proc. kuponem w skali roku, które prawdopodobnie jeszcze zabezpieczono. Z wartych nominalnie 19,19 mln zł obligacji deweloper pozyskał nie więcej niż 19 mln zł wpływów netto z uwagi na fakt, że cenę emisyjną dodatkowo ustalono z dyskontem. Papiery te wygasać będą 30 czerwca tego roku. 

Innymi słowy, profesjonalni inwestorzy, którzy co do zasady potrafią lepiej ocenić ryzyko kredytowe, objęli niedawno znacznie krótsze i prawdopodobnie zabezpieczone obligacje Cavatiny z ponad 12,1 proc. rentowności. Inwestorom indywidualnym, bo to do nich głównie kierowana jest nowa oferta, spółka proponuje bagatela o 5 pkt proc. mniej, przy mniejszej atrakcyjności także i pozostałych warunków emisji. A to wszystko przy braku nawet namiastki aktualnych danych finansowych. Ostatnie pochodzą bowiem jeszcze z końca 2018 r. Cavatina nie przedstawiła inwestorom świeższych informacji, nawet niezaudytowanych. Ogranicza się do stwierdzenia, że „kluczowe wskaźniki finansowe oraz wyniki za 2019 rok powinny pozostać na zbliżonym poziomie do wskaźników finansowych i wyników osiągniętych przez spółkę w 2018 roku”.

Na koniec 2018 r. Cavatina miała 585,2 mln zł aktywów i 391,3 mln zł kapitałów własnych, które pochodziły głównie z wniesionych aportów (udziałów w innych spółkach) oraz zysku za 2018 r. (139,9 mln zł netto), wygenerowanego na aktualizacji wartości aktywów finansowych. Wyniki Cavatiny, jako spółki holdingowej, tworzą bowiem niemal wyłącznie wyceny metodą praw własności posiadanych udziałów i akcji spółek celowych. I to one razem z udzielonymi pożyczkami tworzą majątek dewelopera. O jego płynności wiadomo tylko tyle, że trzy projekty nieruchomościowe Cavatiny objęte są obecnie przedwstępnymi umowami sprzedaży, co powinno skutkować finalizacją transakcji w tym półroczu.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje

Emisje