niedziela, 21 lipca 2024

Newsroom

Cavatina Holding ruszyła po 25 mln zł z publicznej oferty

Michał Sadrak, ems | 06 czerwca 2024
Deweloper ponownie oferuje 3,5-letnie detaliczne obligacje oprocentowane na 6 pkt proc. ponad sześciomiesięczny WIBOR.

Proponowane przez spółkę warunki nie odbiegają od tego, co oferowała ona inwestorom indywidualnym w dziewięciu poprzednich złotowych emisjach przeprowadzonych w latach 2022-2024. Obok ponowienia 6-proc. marży i 3,5-letniego tenoru, Cavatinie ponownie przysługuje więc opcja wcześniejszej spłaty, a sam dług zabezpieczony zostanie poręczeniem jej większościowego akcjonariusza.

Co prawda formalnie deweloper nie ustalił celu emisji, ale – jak podaje – wpływy z emisji zamierza przeznaczyć na rozwój działalności oraz obsługę i refinansowanie zadłużenia.

Zapisy na adresowane do inwestorów indywidualnych nowe obligacje Cavatiny Holding wystartowały w czwartek, 6 czerwca i potrwają do 18 czerwca włącznie. W pierwszych dniach papiery obejmować będzie można po cenie emisyjnej równej 99,7 zł (99,7 proc. nominału), a w kolejnych dniach będzie ona stopniowo rosnąć, skończywszy na 100 zł. Postawiony przed inwestorami próg wejścia to zaś około tysiąca złotych (10 obligacji).

Ofertę prowadzi Noble Securities, z którym Cavatina Holding bliżej współpracuje od tego roku (dwa wcześniejsze programy publicznych ofert deweloper realizował przy udziale innego brokera). Dodatkowo, w skład konsorcjum dystrybucyjnego wchodzą też DM BDM oraz Ipopema Securities. 

Warunkowy przydział nowych papierów Cavatiny nastąpić powinien 19 czerwca, a dzień ich emisji oraz wprowadzenia do giełdowego obrotu wyznaczono na 24 czerwca.

Wartą do 25 mln zł ofertą deweloper rozpocznie trzeci publiczny program emisji do 150 mln zł, dla którego KNF zatwierdziła prospekt pod koniec kwietnia.

Na Catalyst notowanych jest 11 serii obligacji Cavatiny Holding o łącznej wartości około 288 mln zł i terminach spłaty od grudnia tego roku do listopada 2027 r. 

Naszym zdaniem

Cavatina Holding ponownie sięga po 3,5-letni dług z 6 pkt proc. marży, prawdopodobnie licząc, że zmiana oferującego pozwoli jej dotrzeć do nowych inwestorów, zapewniając przy tym odpowiedni popyt. I nie brak w tym logiki, ponieważ w grudniu współpracę z poprzednim brokerem deweloper kończył publiczną ofertą do 40 mln zł, z której pozyskał tylko 22,1 mln zł. Natomiast już w tym roku, po nawiązaniu bliższej współpracy z Noble Securities, Cavatina z powodzeniem uplasowała dwie oferty o łącznej wartości 41,65 mln zł (publiczną na podstawie memorandum  i „prywatną”), notując w nich nadsubskrypcje.

Mimo wszystko, rozważania na temat proponowanych przez dewelopera warunków wciąż nie są pozbawione zasadności. W ślad za wzrostem portfela nieruchomości komercyjnych, które na razie nie są sprzedawane, Cavatina notuje bowiem coraz wyższe zadłużenie, co przy relatywnie wysokich stopach procentowych ma istotne znaczenie. Na koniec marca jej dług netto (1,7 mld zł) sięgał bowiem 1,46x kapitałów własnych wobec 1,22x przed rokiem i niecałych 0,9x w czasach, gdy deweloper po raz pierwszy zaoferował inwestorom indywidualnym papiery z marżą ustaloną na 6 pkt proc. Co więcej, nadal rośnie też obligacyjny wskaźnik długu netto do aktywów skorygowanych o gotówkę i wartość firmy, którego limit ustalono na 0,6x (na koniec ub.r. osiągnął on 0,53x, a w marcu dodatkowo jeszcze wzrósł, choć – zgodnie z WEO – badanie tej wartości następuje z półroczną częstotliwością).

Z drugiej strony warunki rynkowe skłaniają innych emitentów obligacji do obniżania oferowanych marż, co często także pozostaje w kontrze do rosnących wskaźników zadłużenia. Brak obniżki marży ze strony Cavatiny w pewnym stopniu rekompensuje inwestorom wzrost wskaźnika zadłużenia w ostatnich kwartałach. 

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Emisje