sobota, 24 lutego 2024

Newsroom

Cavatina Holding wyda 147,6 mln zł na warszawską działkę

msd | 12 października 2023
Deweloper zawarł z Pocztą Polską warunkową umowę sprzedaży prawa wieczystego użytkowania niezabudowanej nieruchomości przy ul. Chmielnej.

Wartość transakcji ustalono na 147,6 mln zł brutto. Zostanie sfinalizowana jeśli skarb państwa nie skorzysta z prawa do pierwokupu.

Na razie Cavatina Holding nie ujawnia swoich planów wobec działki zlokalizowanej przy Chmielnej 75, gdzie w przeszłości miał powstać biurowiec Poczty Polskiej. W ostatnich latach państwowy operator dzierżawił te grunty pod projekt kompleksu zbudowanego z kontenerów, którego inwestor wpadł jednak w kłopoty finansowe, co nie tylko przerwało realizację zaplanowanego przedsięwzięcia, ale i oznaczało brak spłaty kilku serii papierów dłużnych.

Na koniec czerwca Cavatina Holding dysponowała 42,2 mln zł gotówki przy 433,7 mln zł krótkoterminowych zobowiązań, z czego dwie trzecie stanowiło zadłużenie odsetkowe. Natomiast całkowity dług netto dewelopera sięgał 1,37 mld zł, stanowiąc 1,26x kapitałów własnych. Od tego czasu Cavatina między innymi otrzymała 30 mln zł pożyczki od większościowego akcjonariusza oraz uplasowała dwie publiczne emisje obligacji, kolejno na 4,4 mln euro oraz 50 mln zł.

W giełdowym obrocie znajduje się dziewięć serii obligacji Cavatiny Holding, w tym jedna w euro. Najdłuższe złotowe papiery z 6 pkt proc. marży i terminami spłaty w latach 2026-2027 wyceniane są między 99,2 a 100,44 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Cavatina Holding S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst