wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

CCC miało 2,55 mld zł długu netto; celuje w jego obniżenie

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 14 marca 2019
Na koniec 2018 r. obuwnicza grupa miała 2,93 mld zł zobowiązań finansowych, z czego aż 1,91 mld zł to leasing ujawniony wraz z implementacją standardu MSSF 16. Po uwzględnieniu posiadanej gotówki dług netto wynosił 2,55 mld zł.
Żeby dokończyć lekturę musisz być zalogowany!

Więcej wiadomości o CCC S.A.

 • Spadek zysku netto CCC

  04 marca 2019
  Pomimo wyraźnego wzrostu przychodów w IV kwartale wynik netto z działalności kontynuowanej obuwniczej grupy spadł o 11,8 proc. r/r do 136,7 mln zł. Uwzględniając natomiast działalność zaniechaną wyniósł tylko 41,5 mln zł.
  czytaj więcej
 • CCC zawiąże 68 mln zł rezerw i odpisów

  21 lutego 2019
  W skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym obuwnicza spółka może utworzyć około 12 mln zł rezerwy oraz 56 mln zł odpisu w związku ze sprzedażą niemieckiej spółki CCC Germany.
  czytaj więcej
 • Nowe obligacje CCC w giełdowym obrocie

  28 grudnia 2018
  Producent i dystrybutor obuwia wprowadził na Catalyst wyemitowane w czerwcu trzyletnie obligacje, za które płaci WIBOR 6M plus 1,3 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • CCC miało stratę w III kwartale

  29 października 2018
  Skonsolidowana strata netto producenta i dystrybutora obuwia wyniosła 46 mln zł – wynika ze wstępnych danych finansowych.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Arctic Paper miał stratę w IV kwartale

  19 marca 2019
  Producent papieru zanotował 21,4 mln zł skonsolidowanej straty operacyjnej i 30,5 mln zł skonsolidowanej straty netto w IV kwartale. Nieco poprawił natomiast przepływy operacyjne względem poprzednich trzech kwartałów. Niezależnie od tego, bankowy kowenant wyliczany właśnie w oparciu o cashflow pozostawał naruszony.
  czytaj więcej
 • Zadłużenie MLP Group systematycznie rośnie

  19 marca 2019
  Zysk operacyjny dewelopera powierzchni magazynowych wzrósł w ubiegłym roku prawie trzykrotnie, na co istotny wpływ miała jednak aktualizacja wycen nieruchomości. Cash flow operacyjny spadł do 36 mln zł, co przy 195,5 mln zł nakładów inwestycyjnych wymagało dalszego wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Ronson z niezłą płynnością; nie planuje kolejnych emisji

  14 marca 2019
  Deweloper zakończył ubiegły rok ze 100,8 mln zł gotówki na rachunkach. Po styczniowej emisji obligacji jego płynnościowe potrzeby na ten rok mają być już zabezpieczone. Kolejnej emisji długu w tym roku prawdopodobnie nie będzie.
  czytaj więcej
 • Grupa BFF Polska zwiększyła dług o 0,6 mld zł

  13 marca 2019
  Grupa wyspecjalizowana w finansowaniu sektora medycznego zakończyła ubiegły rok z 2,82 mld zł długu netto. Wzrost zadłużenia odsetkowego sfinansował zwiększenie skali biznesu poprzez kontraktację nowych aktywów finansowych.
  czytaj więcej

Emisje