piątek, 19 lipca 2019

Newsroom

CDRL wrócił na Catalyst

msd | 22 marca 2019
Producent ubrań dla dzieci pod marką Coccodrillo wprowadził do giełdowego obrotu trzyletnie niezabezpieczone obligacje o wartości 8,9 mln zł, za które płaci WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc.

Celem emisji debiutujących papierów CDR1221 było pozyskanie środków na sfinansowanie nabycia udziałów białoruskiej spółki Handlowo – Przemysłowa Grupa West Ost Union, która posiada sieć sklepów z artykułami dla dzieci. Transakcję sfinalizowano 27 grudnia. Ponadto środki z emisji mogły też być wykorzystane na zwiększenie kapitału obrotowego.

Papiery uplasowano w prywatnej ofercie o wartości do 10 mln zł, którą przeprowadzono w ramach przyjętego w listopadzie programu na 40 mln zł. Ostatecznie z grudniowej emisji CDRL pozyskał 8,9 mln zł od sześciu inwestorów.

Debiutujące papiery CDR1221 wygasać będą 28 grudnia 2021 r., lecz spółce przysługiwać będzie prawo do wcześniejszego wykupu, z którego może skorzystać w dniach płatności kuponu za czwarty lub piąty okres odsetkowy, czyli na rok albo sześć miesięcy przed upływem ostatecznego dnia spłaty. Za realizację opcji call CDRL zobowiązany byłby zapłacić obligatariuszom 1 proc. lub 0,5 proc. premii.

Obligatariusze mogą z kolei żądać od spółki wcześniejszej spłaty między innymi, jeśli wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy 3,5x, albo emitent wypłaci zbyt wysoką dywidendę – powyżej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto, gdy dług netto/EBITDA z uwzględnieniem płatności przekroczy 2,0x lub powyżej 25 proc., gdy wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x.

W piątek do godz. 16:20 nie handlowano debiutującymi papierami CDR1221. Nie wystawiono także dla nich żadnych ofert kupna/sprzedaży.

W przeszłości CDRL był już notowany na Catalyst, skąd spółka zniknęła w drugiej połowie 2014 r. po terminowym wykupie obligacji serii A.

Więcej wiadomości o CDRL S.A.

 • Mała rewolucja w CDRL

  04 czerwca 2019
  Kolejne akwizycje oraz wdrożenie nowego standardu sprawozdawczości zwiększyły w I kwartale sumę bilansową producenta ubrań dla dzieci o 157,4 mln zł do 345 mln zł. Przy odnotowanej stracie netto i spadku kapitałów własnych ogólne zadłużenie grupy poszybowało w górę. Wyraźnie pogorszyły się też wskaźniki zadłużenia odsetkowego i płynności.
  czytaj więcej
 • CDRL z niższymi wskaźnikami płynności

  08 kwietnia 2019
  W IV kwartale producent dziecięcej odzieży wypracował 24,8 mln zł gotówki. Jeszcze więcej wydał jednak na inwestycje. Saldo środków pieniężnych wyraźnie się obniżyło, a wśród aktywów obrotowych ponadprzeciętnie dużo było zapasów.
  czytaj więcej
 • CDRL pozyskało 8,9 mln zł z emisji obligacji

  31 grudnia 2018
  Producent ubrań dla dzieci uplasował trzyletnie niezabezpieczone papiery, za które zapłaci WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • CDRL przyjął program emisji obligacji

  23 listopada 2018
  Wartość programu to 40 mln zł. Papiery będą oferowane inwestorom indywidualnym i instytucjonalnym w ofertach prywatnych lub publicznych, ale z zapisami od 100 tys. euro.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kwietniowa emisja Vantage Development trafiła na Catalyst

  17 lipca 2019
  Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu objęte przez 74 inwestorów 3,5-letnie niezabezpieczone papiery o wartości 45,37 mln zł.
  czytaj więcej
 • Catalyst niknie w oczach

  17 lipca 2019
  Od czterech lat systematycznie spada liczba spółek notowanych na Catalyst. Rynek wtórny daje coraz mniej możliwości dywersyfikacji obligacyjnego portfela, a o poprawę będzie trudno, ponieważ obligacje korporacyjne to coraz częściej domena inwestorów typu private debt.
  czytaj więcej
 • Columbus Energy wciąż z wciąż ujemnymi przepływami operacyjnymi

  22 marca 2019
  Dostawca mikroinstalacji fotowoltaicznych wreszcie urealnił wartość aktywów, co jednak wiązało się ze spadkiem kapitałów własnych o około 80 proc. Poprawiła się jakość raportowanych przychodów. Płynność też się udało podreperować, ale głównie na początku tego roku.
  czytaj więcej
 • PCC Exol z niższymi wskaźnikami płynności

  22 marca 2019
  Szybka płynność chemicznej grupy spadła w IV kwartale do najniższego poziomu od połowy 2014 r., na co wpłynął ponadprzeciętny poziom gotówki zamrożonej w zapasach. Ogółem zeszłoroczne zmiany w kapitale obrotowym pogorszyły przepływy operacyjne. Zadłużenie wzrosło jednak nieznacznie, a w samym IV kwartale wyraźnie spadło. Względem zysku EBITDA było najniżej od wielu lat.
  czytaj więcej

Emisje