wtorek, 10 grudnia 2019

Newsroom

CDRL wrócił na Catalyst

msd | 22 marca 2019
Producent ubrań dla dzieci pod marką Coccodrillo wprowadził do giełdowego obrotu trzyletnie niezabezpieczone obligacje o wartości 8,9 mln zł, za które płaci WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc.

Celem emisji debiutujących papierów CDR1221 było pozyskanie środków na sfinansowanie nabycia udziałów białoruskiej spółki Handlowo – Przemysłowa Grupa West Ost Union, która posiada sieć sklepów z artykułami dla dzieci. Transakcję sfinalizowano 27 grudnia. Ponadto środki z emisji mogły też być wykorzystane na zwiększenie kapitału obrotowego.

Papiery uplasowano w prywatnej ofercie o wartości do 10 mln zł, którą przeprowadzono w ramach przyjętego w listopadzie programu na 40 mln zł. Ostatecznie z grudniowej emisji CDRL pozyskał 8,9 mln zł od sześciu inwestorów.

Debiutujące papiery CDR1221 wygasać będą 28 grudnia 2021 r., lecz spółce przysługiwać będzie prawo do wcześniejszego wykupu, z którego może skorzystać w dniach płatności kuponu za czwarty lub piąty okres odsetkowy, czyli na rok albo sześć miesięcy przed upływem ostatecznego dnia spłaty. Za realizację opcji call CDRL zobowiązany byłby zapłacić obligatariuszom 1 proc. lub 0,5 proc. premii.

Obligatariusze mogą z kolei żądać od spółki wcześniejszej spłaty między innymi, jeśli wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy 3,5x, albo emitent wypłaci zbyt wysoką dywidendę – powyżej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto, gdy dług netto/EBITDA z uwzględnieniem płatności przekroczy 2,0x lub powyżej 25 proc., gdy wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x.

W piątek do godz. 16:20 nie handlowano debiutującymi papierami CDR1221. Nie wystawiono także dla nich żadnych ofert kupna/sprzedaży.

W przeszłości CDRL był już notowany na Catalyst, skąd spółka zniknęła w drugiej połowie 2014 r. po terminowym wykupie obligacji serii A.

Więcej wiadomości o CDRL S.A.

 • CDRL dalej od obligacyjnego kowenantu

  03 grudnia 2019
  Producentowi ubrań dla dzieci dopisała sprzedaż w III kwartale oraz wygenerowany cash flow operacyjny, co pozwoliło nieco poprawić pokrycie krótkoterminowych zobowiązań posiadanymi środkami pieniężnymi. Wskaźnik dług netto/EBITDA oddalił się zaś od obligacyjnego limitu.
  czytaj więcej
 • CDRL ze słabszymi wskaźnikami finansowymi

  02 września 2019
  Na efekty akwizycji producenta ubrań dla dzieci dodatkowo nałożyło się wdrożenie nowego standardu rachunkowości. CDRL wygląda więc na o wiele bardziej zadłużone przy jednocześnie znacznie niższych wskaźnikach płynności.
  czytaj więcej
 • Mała rewolucja w CDRL

  04 czerwca 2019
  Kolejne akwizycje oraz wdrożenie nowego standardu sprawozdawczości zwiększyły w I kwartale sumę bilansową producenta ubrań dla dzieci o 157,4 mln zł do 345 mln zł. Przy odnotowanej stracie netto i spadku kapitałów własnych ogólne zadłużenie grupy poszybowało w górę. Wyraźnie pogorszyły się też wskaźniki zadłużenia odsetkowego i płynności.
  czytaj więcej
 • CDRL z niższymi wskaźnikami płynności

  08 kwietnia 2019
  W IV kwartale producent dziecięcej odzieży wypracował 24,8 mln zł gotówki. Jeszcze więcej wydał jednak na inwestycje. Saldo środków pieniężnych wyraźnie się obniżyło, a wśród aktywów obrotowych ponadprzeciętnie dużo było zapasów.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje