poniedziałek, 20 maja 2019

Newsroom

CDRL wrócił na Catalyst

msd | 22 marca 2019
Producent ubrań dla dzieci pod marką Coccodrillo wprowadził do giełdowego obrotu trzyletnie niezabezpieczone obligacje o wartości 8,9 mln zł, za które płaci WIBOR 6M plus 3,5 pkt proc.

Celem emisji debiutujących papierów CDR1221 było pozyskanie środków na sfinansowanie nabycia udziałów białoruskiej spółki Handlowo – Przemysłowa Grupa West Ost Union, która posiada sieć sklepów z artykułami dla dzieci. Transakcję sfinalizowano 27 grudnia. Ponadto środki z emisji mogły też być wykorzystane na zwiększenie kapitału obrotowego.

Papiery uplasowano w prywatnej ofercie o wartości do 10 mln zł, którą przeprowadzono w ramach przyjętego w listopadzie programu na 40 mln zł. Ostatecznie z grudniowej emisji CDRL pozyskał 8,9 mln zł od sześciu inwestorów.

Debiutujące papiery CDR1221 wygasać będą 28 grudnia 2021 r., lecz spółce przysługiwać będzie prawo do wcześniejszego wykupu, z którego może skorzystać w dniach płatności kuponu za czwarty lub piąty okres odsetkowy, czyli na rok albo sześć miesięcy przed upływem ostatecznego dnia spłaty. Za realizację opcji call CDRL zobowiązany byłby zapłacić obligatariuszom 1 proc. lub 0,5 proc. premii.

Obligatariusze mogą z kolei żądać od spółki wcześniejszej spłaty między innymi, jeśli wskaźnik dług netto/EBITDA przekroczy 3,5x, albo emitent wypłaci zbyt wysoką dywidendę – powyżej 50 proc. skonsolidowanego zysku netto, gdy dług netto/EBITDA z uwzględnieniem płatności przekroczy 2,0x lub powyżej 25 proc., gdy wskaźnik zadłużenia przekroczy 3,0x.

W piątek do godz. 16:20 nie handlowano debiutującymi papierami CDR1221. Nie wystawiono także dla nich żadnych ofert kupna/sprzedaży.

W przeszłości CDRL był już notowany na Catalyst, skąd spółka zniknęła w drugiej połowie 2014 r. po terminowym wykupie obligacji serii A.

Więcej wiadomości o CDRL S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Famur może wypłacić prawie 207 mln zł dywidendy

  20 maja 2019
  Zarząd producenta maszyn dla przemysłu wydobywczego zarekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę 206,9 mln zł z zysku za 2018 r. i lata ubiegłe.
  czytaj więcej
 • BVT miało stratę w I kwartale

  20 maja 2019
  Pomimo niższych przychodów, windykacyjna spółka poprawiła wynik operacyjny w I kwartale. Wciąż był jednak niższy od kosztów obsługi zadłużenia. Kapitały własne BVT spadły poniżej 2 mln zł przy sumie bilansowej sięgającej prawie 51 mln zł.
  czytaj więcej
 • Columbus Energy wciąż z wciąż ujemnymi przepływami operacyjnymi

  22 marca 2019
  Dostawca mikroinstalacji fotowoltaicznych wreszcie urealnił wartość aktywów, co jednak wiązało się ze spadkiem kapitałów własnych o około 80 proc. Poprawiła się jakość raportowanych przychodów. Płynność też się udało podreperować, ale głównie na początku tego roku.
  czytaj więcej
 • PCC Exol z niższymi wskaźnikami płynności

  22 marca 2019
  Szybka płynność chemicznej grupy spadła w IV kwartale do najniższego poziomu od połowy 2014 r., na co wpłynął ponadprzeciętny poziom gotówki zamrożonej w zapasach. Ogółem zeszłoroczne zmiany w kapitale obrotowym pogorszyły przepływy operacyjne. Zadłużenie wzrosło jednak nieznacznie, a w samym IV kwartale wyraźnie spadło. Względem zysku EBITDA było najniżej od wielu lat.
  czytaj więcej

Emisje