wtorek, 22 września 2020

Newsroom

CDRL ze słabszymi wskaźnikami finansowymi

msd | 02 września 2019
Na efekty akwizycji producenta ubrań dla dzieci dodatkowo nałożyło się wdrożenie nowego standardu rachunkowości. CDRL wygląda więc na o wiele bardziej zadłużone przy jednocześnie znacznie niższych wskaźnikach płynności.

Na poziomie rachunku wyników ostatnie akwizycje CDRL widać przede wszystkim po przychodach, które przeszło się podwoiły do 224,7 mln zł w I półroczu. Koszty grupy rosły jednak jeszcze szybciej, stąd zysk operacyjny to tylko 3,6 mln zł wobec 11,9 mln zł przed rokiem, a zysk netto spadł z 8,8 mln zł do symbolicznych 0,4 mln zł. Jak podaje CDRL, gdyby nie nowy standard MSSF 16, to na poziomie netto grupa zakończyłaby I półrocze z 0,6 mln zł straty.

W samym II kwartale CDRL zaraportowało 5,2 mln zł zysku netto, który pokrył stratę z sezonowo słabego w branży odzieżowej I kwartału. Wypracowana w II kwartale gotówka z działalności operacyjnej (9 mln zł) nie pokryła jednak wypływów z poprzedniego kwartału (minus 17,1 mln zł). 

Na koniec czerwca grupa CDRL miała 11,3 mln zł środków pieniężnych, czyli o 0,6 mln zł więcej niż kwartał wcześniej. To zmiana pozwalająca wyłącznie do tego, żeby utrzymać wskaźnik płynności natychmiastowej na poziomie 0,06x, obserwowanym też na koniec marca. Płynność bieżąca i szybka to zaś 1,04x i 0,22x wobec 1,07x i 0,25x kwartał wcześniej. Oba wskaźniki wyraźnie spadły wskutek przeprowadzonych przejęć. Dość wspomnieć, że ich średnie wartości z lat 2017-2018 to 1,86x i 0,59x.

Jeśli akwizycje CDRL coś w obszarze płynności poprawiły, to konwersję gotówki. Grupa skróciła bowiem okres zamrożenia środków pieniężnych w aktywach operacyjnych o połowę, z 207 dni do 103 dni (bez przejęć nowych spółek wskaźnik ten wynosiłby obecnie 206 dni).

Przeprowadzone akwizycje nie są jedyną przyczyną rewolucji w bilansie CDRL. Drugą było wdrożenie standardu MSSF 16 dotyczącego leasingu. Od 1 stycznia grupa musi traktować umowy najmu powierzchni sklepowych, jako leasing, który na koniec czerwca dokładał 66,1 mln zł do zadłużenia grupy. 

Od marca do czerwca dług netto CDRL wzrósł o 12,9 mln zł do 160,6 mln zł i był on 4,5-krotnie wyższy niż przed rokiem, tj. jeszcze sprzed okresu przejęć i wdrożenia nowych zasad rachunkowości. Sam wskaźnik dług netto/EBITDA delikatnie spadł, z 4,33x w marcu do 4,26x na koniec czerwca. Bez wdrożenia MSSF 16 wynosiłby on natomiast 3,39x, co z perspektywy ubiegłego roku (1,1-1,3x) i tak byłoby wartością wysoką. A już na pewno bliską limitu ustalonego warunkami emisji obligacji na 3,5x z pominięciem wpływu MSSF 16.

Warte 8,9 mln zł papiery dłużne CDRL z terminem spłaty w grudniu 2021 r. wyceniane są na 102 proc. nominału, co daje 4,27 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o CDRL S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje