piątek, 03 lipca 2020

Newsroom

Cięcie stóp procentowych zmniejszy zysk netto grupy Pekao o 650-700 mln zł

msd | 01 czerwca 2020
Bankowa grupa szacuje, że pandemia koronawirusa, w tym szczególnie obniżenie przez RPP stopy referencyjnej do 0,1 proc., obniży jej tegoroczny zysk netto o około 650-700 mln zł.

Szacowany przez Bank Pekao wpływ uwzględnia wszystkie trzy ostatnie obniżki stóp z marca, kwietnia i maja. Wskutek decyzji RPP marża odsetkowa grupy spadnie o około 45 pkt bazowych (z 2,87 proc. w 2019 r.). Jak zaznaczono, ostateczny wpływ decyzji RPP na wynik będzie uzależniony od kształtu krzywej dochodowości oraz od realizacji założeń biznesowych przyjętych przez grupę.

W 2019 r. Bank Pekao miał 2,17 mld zł skonsolidowanego zysku netto wobec 2,29 mld zł rok wcześniej.

Zaktualizowaną informację o wpływie koronawirusa na wyniki finansowe Bank Pekao zobowiązał się przedstawić w półrocznym sprawozdaniu finansowym, którego publikację zaplanowano na 5 sierpnia.

Na Catalyst notowane są cztery serie podporządkowanych obligacji Banku Pekao. Najstarsze i najpłynniejsze z nich – PEO1027 – wyceniane są na 99,8 proc. nominału (w marcu ich wycena ocierała się o 95 proc.).

Więcej wiadomości o Bank Pekao Polska Kasa Opieki S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kredyt Inkaso wyemitowało obligacje dla swojego funduszu wierzytelności

  02 lipca 2020
  W ramach transakcji wewnątrzgrupowej spółka uplasowała warte 30,3 mln zł pięcioletnie papiery dłużne, które zostały opłacone potrąceniem wierzytelności. Tłem transakcji są pakiety wierzytelności stanowiące zabezpieczenie wartych 210 mln zł obligacji KRI0423.
  czytaj więcej
 • Wynik EBITDA grupy CCC spadł o 88 proc. r/r w II kw.

  02 lipca 2020
  Obuwnicza grupa zanotowała wstępnie 40 mln zł zysku EBITDA i 112 mln zł straty operacyjnej w II kwartale, na co wpływ miały nie tylko covidowe ograniczenia sprzedaży, ale i szereg dodatkowych rezerw.
  czytaj więcej
 • Fatalne sprawozdanie OT Logistics

  01 lipca 2020
  116 mln zł skonsolidowanej straty netto, ponad 513 mln zł dziury w kapitale obrotowym i szereg uwag audytora – to najkrótsze podsumowanie dokonań grupy OT Logistics w 2019 r. Szczęśliwie, przykrywa je jednak kolejna płynnościowa kroplówka, otrzyma od wierzycieli w miniony wtorek.
  czytaj więcej
 • Audytor nie widzi szans dla Brastera

  01 lipca 2020
  Zdaniem biegłego, który wydał negatywną opinię o rocznym sprawozdaniu Brastera, spółka nie ma realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności, dlatego przyjęte przez zarząd założenie kontynuacji działalności nie było zasadne.
  czytaj więcej

Emisje