czwartek, 25 kwietnia 2019

Newsroom

Co trzecia transakcja na Catalyst obligacjami GetBacku

msd | 10 kwietnia 2018
Wartość sesyjnego handlu korporacyjnym długiem wyniosła w marcu 163,3 mln zł i była o 73,5 proc. wyższa niż przed rokiem oraz 4,7 proc. niższa niż w lutym, który jednak był miesiącem wyjątkowym. Bezsprzecznie wzrosła natomiast liczba zawartych transakcji, głównie za sprawą długu GetBacku.

Spadek wartości obrotów sesyjnych obligacjami spółek między marcem a lutym mógłby prowadzić do pobieżnych wniosków o niższej aktywności inwestorów. Tymczasem luty był miesiącem specyficznym, bo handel papierami PZU0727 sięgnął bardzo wysokich 57,5 mln zł (w marcu było to już 13,2 mln zł). Wiele więcej o aktywności inwestorów powie zatem liczba zawartych transakcji, a ta w marcu przekroczyła 8,8 tys. i była o 33,3 proc. wyższa niż w lutym oraz 42,6 proc. wyższa niż przed rokiem. Wraz z gwałtownym przyrostem liczby zawieranych transakcji ich średnia wartość powróciła w okolice 18 tys. zł, które obserwowano też w styczniu (w lutym było to prawie 26 tys. zł).

Znaczny przyrost mniejszych transakcji w marcu ma oczywiście związek z obligacjami GetBacku. Papierami spółki zawarto 3,11 tys. transakcji (średnia z 2017 r. to niespełna 0,5 tys. miesięcznie) na łączną kwotę 20,5 mln zł lub 16,9 mln zł, jeśli pominąć wysokie dyskonto i liczyć po nominale. Najpłynniejszą serią długu windykatora, czyli pochodzącą z pierwszej publicznej oferty publicznej GBK0520, zawarto transakcje na niespotykane dotąd w przypadku GetBacku prawie 10,8 mln zł (11,9 mln zł według nominału). Oznacza to, że tylko jednego miesiąca właściciela zmieniło aż 8,5 proc. emisji, bo pod kodem GBK0520 kryją się w istocie dwie serie warte łącznie 139,3 mln zł (w tym 79,3 mln zł objęły instytucje, głównie dwa fundusze emerytalne).

Jeśli zaś o emisjach publicznych mowa, w marcu obroty nimi – według wyliczeń Obligacje.pl – sięgnęły rekordowych 90,9 mln zł. Udział sesyjnego handlu papierami pochodzącymi z ofert publicznych, kierowanych głównie do inwestorów indywidualnych, sięgnął więc wysokich 55,6 proc. To jeden z najwyższych wyników w historii (rekord to prawdopodobnie 60,3 proc. z lipca 2017 r.), aczkolwiek dodać należy, że obliczenia te są pewnym przybliżeniem, ponieważ obroty emisjami publicznymi odnoszą się do ich wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje