poniedziałek, 16 lipca 2018

Newsroom

Co trzecia transakcja na Catalyst obligacjami GetBacku

msd | 10 kwietnia 2018
Wartość sesyjnego handlu korporacyjnym długiem wyniosła w marcu 163,3 mln zł i była o 73,5 proc. wyższa niż przed rokiem oraz 4,7 proc. niższa niż w lutym, który jednak był miesiącem wyjątkowym. Bezsprzecznie wzrosła natomiast liczba zawartych transakcji, głównie za sprawą długu GetBacku.

Spadek wartości obrotów sesyjnych obligacjami spółek między marcem a lutym mógłby prowadzić do pobieżnych wniosków o niższej aktywności inwestorów. Tymczasem luty był miesiącem specyficznym, bo handel papierami PZU0727 sięgnął bardzo wysokich 57,5 mln zł (w marcu było to już 13,2 mln zł). Wiele więcej o aktywności inwestorów powie zatem liczba zawartych transakcji, a ta w marcu przekroczyła 8,8 tys. i była o 33,3 proc. wyższa niż w lutym oraz 42,6 proc. wyższa niż przed rokiem. Wraz z gwałtownym przyrostem liczby zawieranych transakcji ich średnia wartość powróciła w okolice 18 tys. zł, które obserwowano też w styczniu (w lutym było to prawie 26 tys. zł).

Znaczny przyrost mniejszych transakcji w marcu ma oczywiście związek z obligacjami GetBacku. Papierami spółki zawarto 3,11 tys. transakcji (średnia z 2017 r. to niespełna 0,5 tys. miesięcznie) na łączną kwotę 20,5 mln zł lub 16,9 mln zł, jeśli pominąć wysokie dyskonto i liczyć po nominale. Najpłynniejszą serią długu windykatora, czyli pochodzącą z pierwszej publicznej oferty publicznej GBK0520, zawarto transakcje na niespotykane dotąd w przypadku GetBacku prawie 10,8 mln zł (11,9 mln zł według nominału). Oznacza to, że tylko jednego miesiąca właściciela zmieniło aż 8,5 proc. emisji, bo pod kodem GBK0520 kryją się w istocie dwie serie warte łącznie 139,3 mln zł (w tym 79,3 mln zł objęły instytucje, głównie dwa fundusze emerytalne).

Jeśli zaś o emisjach publicznych mowa, w marcu obroty nimi – według wyliczeń Obligacje.pl – sięgnęły rekordowych 90,9 mln zł. Udział sesyjnego handlu papierami pochodzącymi z ofert publicznych, kierowanych głównie do inwestorów indywidualnych, sięgnął więc wysokich 55,6 proc. To jeden z najwyższych wyników w historii (rekord to prawdopodobnie 60,3 proc. z lipca 2017 r.), aczkolwiek dodać należy, że obliczenia te są pewnym przybliżeniem, ponieważ obroty emisjami publicznymi odnoszą się do ich wartości nominalnej.

Więcej wiadomości o GetBack S.A.

 • Obligatariusze GetBacku na celowniku manipulatorów

  16 lipca 2018
  Właściciele papierów dłużnych windykatora otrzymują telefony od osób proponujących im „odkupienie” trefnych obligacji. W praktyce chodzi o nakłonienie do kolejnych inwestycji, tym razem za dwu-, trzykrotnie wyższe kwoty.
  czytaj więcej
 • Abris odrzucił propozycję rady wierzycieli GetBacku

  16 lipca 2018
  Większościowy akcjonariusz spółki nie zgodził się na propozycje, które zakładały ograniczenie składu rady nadzorczej oraz jej zdominowanie przez członków wskazanych przez radę wierzycieli.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Echa Getbacku

  13 lipca 2018
  Papiery dłużne Murapolu odrobiły część ostatnich spadków, ale to wciąż afera GetBacku determinuje słabe nastroje na rynku korporatów. Fundusze inwestujące w obligacje firm notują odpływy, więc nowych emisji jak na lekarstwo, a marże kredytowe rosną. Nie obejdzie się też bez kolejnych zmian w prawie, szczęśliwie tym razem konsultowanych z uczestnikami rynku.
  czytaj więcej
 • Rada wierzycieli GetBacku z drugim zastępcą

  12 lipca 2018
  Na wniosek kuratora obligatariuszy sędzia-komisarz powołał mBank na drugiego zastępcę członka rady wierzycieli w przyspieszonym postępowaniu układowym windykacyjnej spółki.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje