piątek, 23 sierpnia 2019

Newsroom

Comp dodatkowo zabezpieczył obligacje

msd | 10 stycznia 2019
Technologiczna spółka ustanowiła dodatkowe zabezpieczenie papierów dłużnych w postaci weksli własnych in blanco wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w odniesieniu do wierzytelności wynikających z weksli.

Decyzja o dodaniu zabezpieczenia zapadała na środowym zgromadzeniu obligatariuszy papierów CMP0720 o wartości 27 mln zł. Nowe zabezpieczenie obejmie jednak także wartą 45 mln zł serię CMP0620, której warunki emisji zobowiązują spółkę do utrzymywania równorzędnych zabezpieczeń.

Dotychczas obligacje CMP0620 oraz CMO0720 zabezpieczone były przede wszystkim zastawem rejestrowym na akcjach Zakładu Urządzeń Komputerowych, spółki zależnej Compu.

Wzmocnienie zabezpieczenia obligacji jest następstwem grudniowej zgody wierzycieli na czasowe podniesienie limitu wskaźnika dług netto/EBITDA.

Obie serie papierów dłużnych Compu notowane są na Catalyst. Bardziej płynna z nich – CMP0620 – wyceniana jest na 92,1 proc. nominału. Oznacza to 11 proc. rentowności do wykupu, a w praktyce nawet więcej, jeśli uwzględnić prawdopodobny wzrost marży oraz okresową amortyzację.

Więcej wiadomości o Comp S.A.

 • Comp oczekuje ok. 80 mln zł skonsolidowanej EBITDA w 2019 r.

  19 lipca 2019
  Technologiczna grupa oczekuje 16-proc. wzrostu wyniku operacyjnego powiększonego o amortyzację w stosunku do ubiegłego roku. Na 2020 r. oczekuje natomiast co najmniej 130 mln zł zysku EBITDA.
  czytaj więcej
 • Comp woli kredyt od obligacji

  11 czerwca 2019
  Spółka dostanie 22,6 mln zł kredytu na przypadającą w najbliższych tygodniach okresową amortyzację obligacji CMP0620 oraz CMP0720, a także otrzymała promesę w sprawie udzielenia kredytu na końcowy wykup obligacji w przyszłym roku.
  czytaj więcej
 • Comp zwiększył dług netto w I kwartale

  24 maja 2019
  Spadek salda gotówki oraz wdrożenie MSSF 16 zwiększyło dług netto o 33,5 mln zł w I kwartale do 210,1 mln zł. Zmieścił się w trzykrotności wyniku EBITDA, stąd grudniowe poluzowanie obligacyjnych kowenantów na razie wydaje się na wyrost.
  czytaj więcej
 • Comp obniżył wskaźnik zadłużenia

  15 kwietnia 2019
  Rekordowe wyniki technologicznej grupy pozwoliły na wyraźne obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, choć jeszcze w grudniu Comp prosił obligatariuszy o poluzowanie tego kowenantu.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Najwyżej oprocentowane obligacje Echa trafiły do obrotu

  22 sierpnia 2019
  Deweloper wprowadziła na Catalyst uplasowane w kwietniu czteroletnie niezabezpieczone papiery dłużne, za które płaci WIBOR 6M plus 4,25 pkt proc. marży.
  czytaj więcej
 • Tarczyński chce przejąć Kanię

  22 sierpnia 2019
  Producent wędlin złożył warunkową ofertę nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa konkurencyjnych Zakładów Mięsnych Henryk Kania, które znajdują się w postępowaniu restrukturyzacyjnym.
  czytaj więcej
 • Dalszy wzrost zadłużenia Voxelu

  22 sierpnia 2019
  Dług netto diagnostycznej grupy przekroczył 100 mln zł na koniec II kwartału, co tylko częściowo można wyjaśnić nowymi standardami księgowymi. Voxel sporo inwestuje w aktywa trwałe i akwizycje, czego owoce na razie nie rekompensują wzrostu zadłużenia.
  czytaj więcej
 • Archicom kupi działkę za 40,5 mln zł

  22 sierpnia 2019
  Spółka zależna dewelopera zawarła warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej we Wrocławiu za cenę 40,5 mln zł netto, na której zamierza wybudować około 370 mieszkań.
  czytaj więcej

Emisje