niedziela, 31 maja 2020

Newsroom

Comp dodatkowo zabezpieczył obligacje

msd | 10 stycznia 2019
Technologiczna spółka ustanowiła dodatkowe zabezpieczenie papierów dłużnych w postaci weksli własnych in blanco wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w odniesieniu do wierzytelności wynikających z weksli.

Decyzja o dodaniu zabezpieczenia zapadała na środowym zgromadzeniu obligatariuszy papierów CMP0720 o wartości 27 mln zł. Nowe zabezpieczenie obejmie jednak także wartą 45 mln zł serię CMP0620, której warunki emisji zobowiązują spółkę do utrzymywania równorzędnych zabezpieczeń.

Dotychczas obligacje CMP0620 oraz CMO0720 zabezpieczone były przede wszystkim zastawem rejestrowym na akcjach Zakładu Urządzeń Komputerowych, spółki zależnej Compu.

Wzmocnienie zabezpieczenia obligacji jest następstwem grudniowej zgody wierzycieli na czasowe podniesienie limitu wskaźnika dług netto/EBITDA.

Obie serie papierów dłużnych Compu notowane są na Catalyst. Bardziej płynna z nich – CMP0620 – wyceniana jest na 92,1 proc. nominału. Oznacza to 11 proc. rentowności do wykupu, a w praktyce nawet więcej, jeśli uwzględnić prawdopodobny wzrost marży oraz okresową amortyzację.

Więcej wiadomości o Comp S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje