środa, 29 czerwca 2022

Newsroom

Comp ma zgodę na naruszenie warunków emisji

msd | 20 września 2016
Obligatariusze zgodzili się nie stawiać papierów dłużnych serii I/2014 oraz I/2015 w stan wymagalności, mimo że doszło do naruszenia wskaźnika dług netto/EBITDA.

Na koniec czerwca, jak pisaliśmy niedawno, wskaźnik zadłużenia znajdował się na poziomie 3,75x wobec limitu określonego w warunkach emisji obligacji na poziomie 3,5x. Inwestorzy nie mogą jednak żądać przedterminowego wykupu papierów, ponieważ wtorkowe zgromadzenia obligatariuszy zadecydowały o podniesieniu limitu wskaźnika zadłużenia do 4,5x. Zgoda ta obowiązuje do końca 2017 r. 

W zamian za wyrażenie zgody na istnienie przypadku naruszenia WEO obligatariusze mają otrzymać jednorazową premię w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej papierów. Podczas zgromadzenia nie zapadły natomiast żadne decyzje w sprawie wzrostu marży, stąd wniosek, że – zgodnie z dotychczasowymi zapisami WEO – w obu przypadkach zostanie ona podniesiona o 1,5 pkt proc. z bazowych 2,3 pkt proc. 

Obligacje serii I/2014 oraz I/2015 notowane są na Catalyst odpowiednio pod kodami CMP0717 oraz CMP0620. Tylko druga z nich dostępna jest na rynku detalicznym. Papiery te będą amortyzowane począwszy od czerwca 2018 r.  

Papierami CMP0620 po raz ostatni handlowano na początku września po 101,9 proc. Obecnie kupić je można od ręki po 101 proc. Po przeciwnej stronie arkusz ofert jest pusty.

Więcej wiadomości o Comp S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst