czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Comp ma zgodę na naruszenie warunków emisji

msd | 20 września 2016
Obligatariusze zgodzili się nie stawiać papierów dłużnych serii I/2014 oraz I/2015 w stan wymagalności, mimo że doszło do naruszenia wskaźnika dług netto/EBITDA.

Na koniec czerwca, jak pisaliśmy niedawno, wskaźnik zadłużenia znajdował się na poziomie 3,75x wobec limitu określonego w warunkach emisji obligacji na poziomie 3,5x. Inwestorzy nie mogą jednak żądać przedterminowego wykupu papierów, ponieważ wtorkowe zgromadzenia obligatariuszy zadecydowały o podniesieniu limitu wskaźnika zadłużenia do 4,5x. Zgoda ta obowiązuje do końca 2017 r. 

W zamian za wyrażenie zgody na istnienie przypadku naruszenia WEO obligatariusze mają otrzymać jednorazową premię w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej papierów. Podczas zgromadzenia nie zapadły natomiast żadne decyzje w sprawie wzrostu marży, stąd wniosek, że – zgodnie z dotychczasowymi zapisami WEO – w obu przypadkach zostanie ona podniesiona o 1,5 pkt proc. z bazowych 2,3 pkt proc. 

Obligacje serii I/2014 oraz I/2015 notowane są na Catalyst odpowiednio pod kodami CMP0717 oraz CMP0620. Tylko druga z nich dostępna jest na rynku detalicznym. Papiery te będą amortyzowane począwszy od czerwca 2018 r.  

Papierami CMP0620 po raz ostatni handlowano na początku września po 101,9 proc. Obecnie kupić je można od ręki po 101 proc. Po przeciwnej stronie arkusz ofert jest pusty.

Więcej wiadomości o Comp S.A.

 • Comp woli kredyt od obligacji

  11 czerwca 2019
  Spółka dostanie 22,6 mln zł kredytu na przypadającą w najbliższych tygodniach okresową amortyzację obligacji CMP0620 oraz CMP0720, a także otrzymała promesę w sprawie udzielenia kredytu na końcowy wykup obligacji w przyszłym roku.
  czytaj więcej
 • Comp zwiększył dług netto w I kwartale

  24 maja 2019
  Spadek salda gotówki oraz wdrożenie MSSF 16 zwiększyło dług netto o 33,5 mln zł w I kwartale do 210,1 mln zł. Zmieścił się w trzykrotności wyniku EBITDA, stąd grudniowe poluzowanie obligacyjnych kowenantów na razie wydaje się na wyrost.
  czytaj więcej
 • Comp obniżył wskaźnik zadłużenia

  15 kwietnia 2019
  Rekordowe wyniki technologicznej grupy pozwoliły na wyraźne obniżenie wskaźnika dług netto/EBITDA, choć jeszcze w grudniu Comp prosił obligatariuszy o poluzowanie tego kowenantu.
  czytaj więcej
 • Comp dodatkowo zabezpieczył obligacje

  10 stycznia 2019
  Technologiczna spółka ustanowiła dodatkowe zabezpieczenie papierów dłużnych w postaci weksli własnych in blanco wraz z oświadczeniem o poddaniu się egzekucji w odniesieniu do wierzytelności wynikających z weksli.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kwietniowa emisja Vantage Development trafiła na Catalyst

  17 lipca 2019
  Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu objęte przez 74 inwestorów 3,5-letnie niezabezpieczone papiery o wartości 45,37 mln zł.
  czytaj więcej
 • Catalyst niknie w oczach

  17 lipca 2019
  Od czterech lat systematycznie spada liczba spółek notowanych na Catalyst. Rynek wtórny daje coraz mniej możliwości dywersyfikacji obligacyjnego portfela, a o poprawę będzie trudno, ponieważ obligacje korporacyjne to coraz częściej domena inwestorów typu private debt.
  czytaj więcej
 • Grupa AB poprawiła bilans w ostatnich miesiącach

  20 września 2016
  Cały rok obrotowy 2015/2016, zakończony 30 czerwca, dystrybutor sprzętu IT, AGD/RTV oraz zabawek zamknął ze wzrostem wskaźników zadłużenia, ujemnymi przepływami operacyjnymi i ogólnym spadkiem rentowności. Niemniej, druga połowa roku przyniosła pewne odreagowanie, nie tyle pod względem wyników, co struktury bilansu.
  czytaj więcej
 • Admiral Boats nie wypłacił kuponu

  20 września 2016
  Producent łodzi nie przekazał odsetek od znajdujących się na Catalyst obligacji serii J. Spółka zapewnia, że wypłata należnego kuponu nastąpi z „maksymalnie kilkudniowym opóźnieniem”.
  czytaj więcej

Emisje