niedziela, 19 maja 2019

Newsroom

Comp ma zgodę na naruszenie warunków emisji

msd | 20 września 2016
Obligatariusze zgodzili się nie stawiać papierów dłużnych serii I/2014 oraz I/2015 w stan wymagalności, mimo że doszło do naruszenia wskaźnika dług netto/EBITDA.

Na koniec czerwca, jak pisaliśmy niedawno, wskaźnik zadłużenia znajdował się na poziomie 3,75x wobec limitu określonego w warunkach emisji obligacji na poziomie 3,5x. Inwestorzy nie mogą jednak żądać przedterminowego wykupu papierów, ponieważ wtorkowe zgromadzenia obligatariuszy zadecydowały o podniesieniu limitu wskaźnika zadłużenia do 4,5x. Zgoda ta obowiązuje do końca 2017 r. 

W zamian za wyrażenie zgody na istnienie przypadku naruszenia WEO obligatariusze mają otrzymać jednorazową premię w wysokości 0,5 proc. wartości nominalnej papierów. Podczas zgromadzenia nie zapadły natomiast żadne decyzje w sprawie wzrostu marży, stąd wniosek, że – zgodnie z dotychczasowymi zapisami WEO – w obu przypadkach zostanie ona podniesiona o 1,5 pkt proc. z bazowych 2,3 pkt proc. 

Obligacje serii I/2014 oraz I/2015 notowane są na Catalyst odpowiednio pod kodami CMP0717 oraz CMP0620. Tylko druga z nich dostępna jest na rynku detalicznym. Papiery te będą amortyzowane począwszy od czerwca 2018 r.  

Papierami CMP0620 po raz ostatni handlowano na początku września po 101,9 proc. Obecnie kupić je można od ręki po 101 proc. Po przeciwnej stronie arkusz ofert jest pusty.

Więcej wiadomości o Comp S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Gwałtowny wzrost zadłużenia grupy Benefit Systems

  17 maja 2019
  Wraz z pierwszym zastosowaniem standardu MSSF 16 dług netto dostawcy kart MultiSport wzrósł w I kwartale o 732,8 mln zł do 847,7 mln zł. Zależnie od metody kalkulacji, w grę wchodzić mogłoby nawet naruszenie warunków emisji obligacji. Warte 70 mln zł papiery jednak i tak lada moment wygasają, a w kasie grupy na koniec marca było wystarczająco dużo gotówki, aby obsłużyć wykup.
  czytaj więcej
 • Lepsza sytuacja firm windykacyjnych w 2018 roku

  17 maja 2019
  Kredyt Inkaso i Kruk zwiększyły zadłużenie, ale – o czym wiemy – Kredyt Inkaso zdołało pozyskać finansowanie refinansujące zapadający dług. Best z kolei zadłużenie ogranicza.
  czytaj więcej
 • Grupa AB poprawiła bilans w ostatnich miesiącach

  20 września 2016
  Cały rok obrotowy 2015/2016, zakończony 30 czerwca, dystrybutor sprzętu IT, AGD/RTV oraz zabawek zamknął ze wzrostem wskaźników zadłużenia, ujemnymi przepływami operacyjnymi i ogólnym spadkiem rentowności. Niemniej, druga połowa roku przyniosła pewne odreagowanie, nie tyle pod względem wyników, co struktury bilansu.
  czytaj więcej
 • Admiral Boats nie wypłacił kuponu

  20 września 2016
  Producent łodzi nie przekazał odsetek od znajdujących się na Catalyst obligacji serii J. Spółka zapewnia, że wypłata należnego kuponu nastąpi z „maksymalnie kilkudniowym opóźnieniem”.
  czytaj więcej

Emisje