piątek, 18 września 2020

Newsroom

Cyfrowy Polsat chce pożyczyć 1 mld zł

msd | 30 października 2019
Medialno-telekomunikacyjny koncern rozważa zaciągnięcie dodatkowej transzy kredytu, emisję nowych obligacji lub pozyskanie pieniędzy z obu tych źródeł jednocześnie.

Spółka bada możliwość pozyskania dodatkowego finansowania dłużnego. Chodzić może o zwiększenie już posiadanego kredytu w ramach dodatkowej transzy, jak i emisję nowych obligacji. Ostateczne decyzje zależeć mają od możliwych do uzyskania warunków.

Działania rozpoczęte przez spółkę w dniu 30 października 2019 r. będą zmierzały do oszacowania możliwych warunków finansowych i umownych dotyczących pozyskania nowego kredytu oraz oszacowania aktualnego popytu rynkowego na nowe obligacje oraz zaproponowania ewentualnych warunków i harmonogramu emisji nowych obligacji, umożliwiających zarządowi spółki podjęcie decyzji co do pozyskania finansowania w postaci nowego kredytu lub ustanowienia programu emisji obligacji, w ramach którego nowe obligacje miałyby zostać wyemitowane – poinformował Cyfrowy Polsat.

Jak podano, intencją spółki jest pozyskanie dodatkowe finansowania do końca I kwartału przyszłego roku, pod warunkiem uzyskania „odpowiednich warunków”.

W połowie tego roku grupa Cyfrowego Polsatu miała 11 mld zł długu netto, który stanowił 2,77x 12-miesięcznego zysku EBITDA. Jednak bez wdrożenia standardu MSSF16 dług netto wyniósłby 9,62 mld zł, czyli 2,56x EBITDA, co z kolei stanowiłoby wieloletnie minimum. Na koniec czerwca grupa miała 775 mln zł środków pieniężnych, a w lipcu i październiku wypłaciła łącznie 595 mln zł dywidendy.

W kwietniu tego roku Cyfrowy Polsat wypuścił warte 1 mld zł siedmioletnie obligacje, za które płaci WIBOR 6M plus 1,75 pkt proc. marży. Zastąpił nimi przedterminowo wykupioną serię CPS0721, oprocentowaną o 0,75 pkt proc. wyżej.

Obligacje CPS0426 wyceniane są na 101,85 proc., co daje 3,19 proc. rentowności brutto (1,43 pkt proc. realnej marży).

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

 • Wysoka płynność Cyfrowego Polsatu przed akwizycją i dywidendą

  27 sierpnia 2020
  Medialno-telekomunikacyjna grupa zakończyła II kwartał z ponad 1,3 mld zł gotówki na rachunkach i najniższym od ponad dwóch lat poziomem krótkoterminowych zobowiązań. Wobec zrealizowanego w lipcu zakupu Interii i nadchodzącej dywidendy to raczej chwilowy wyskok płynności, niż trwała zmiana w bilansie Cyfrowego Polsatu.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat chce wypłacić 639,5 mln zł dywidendy

  04 czerwca 2020
  Zarząd spółki rekomenduje walnemu zgromadzeniu wypłatę dywidendy w dwóch ratach – 223,8 mln zł w październiku tego roku i 415,7 mln zł w styczniu przyszłego roku.
  czytaj więcej
 • Poprawa płynności Cyfrowego Polsatu

  14 maja 2020
  Na koniec marca saldo środków pieniężnych medialno-telekomunikacyjnej grupy wzrosło do 1,1 mld zł, a po dniu bilansowym udało jej się uzyskać wakacje kredytowe i wydłużyć terminy spłaty kluczowego kredytu. Po drugiej stronie medalu jest jednak planowane przejęcie Interii i prawdopodobna wypłata dywidendy.
  czytaj więcej
 • Cyfrowy Polsat kupi Interię za 422 mln zł

  04 maja 2020
  Wchodząca w skład medialno-telekomunikacyjnej grupy Telewizja Polsat zawarła przedwstępną umowę nabycia udziałów oraz ogółu praw i obowiązków spółek z grupy Interia.
  czytaj więcej

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje