środa, 29 stycznia 2020

Newsroom

Cyfrowy Polsat chce pożyczyć 1 mld zł

msd | 30 października 2019
Medialno-telekomunikacyjny koncern rozważa zaciągnięcie dodatkowej transzy kredytu, emisję nowych obligacji lub pozyskanie pieniędzy z obu tych źródeł jednocześnie.

Spółka bada możliwość pozyskania dodatkowego finansowania dłużnego. Chodzić może o zwiększenie już posiadanego kredytu w ramach dodatkowej transzy, jak i emisję nowych obligacji. Ostateczne decyzje zależeć mają od możliwych do uzyskania warunków.

Działania rozpoczęte przez spółkę w dniu 30 października 2019 r. będą zmierzały do oszacowania możliwych warunków finansowych i umownych dotyczących pozyskania nowego kredytu oraz oszacowania aktualnego popytu rynkowego na nowe obligacje oraz zaproponowania ewentualnych warunków i harmonogramu emisji nowych obligacji, umożliwiających zarządowi spółki podjęcie decyzji co do pozyskania finansowania w postaci nowego kredytu lub ustanowienia programu emisji obligacji, w ramach którego nowe obligacje miałyby zostać wyemitowane – poinformował Cyfrowy Polsat.

Jak podano, intencją spółki jest pozyskanie dodatkowe finansowania do końca I kwartału przyszłego roku, pod warunkiem uzyskania „odpowiednich warunków”.

W połowie tego roku grupa Cyfrowego Polsatu miała 11 mld zł długu netto, który stanowił 2,77x 12-miesięcznego zysku EBITDA. Jednak bez wdrożenia standardu MSSF16 dług netto wyniósłby 9,62 mld zł, czyli 2,56x EBITDA, co z kolei stanowiłoby wieloletnie minimum. Na koniec czerwca grupa miała 775 mln zł środków pieniężnych, a w lipcu i październiku wypłaciła łącznie 595 mln zł dywidendy.

W kwietniu tego roku Cyfrowy Polsat wypuścił warte 1 mld zł siedmioletnie obligacje, za które płaci WIBOR 6M plus 1,75 pkt proc. marży. Zastąpił nimi przedterminowo wykupioną serię CPS0721, oprocentowaną o 0,75 pkt proc. wyżej.

Obligacje CPS0426 wyceniane są na 101,85 proc., co daje 3,19 proc. rentowności brutto (1,43 pkt proc. realnej marży).

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje