wtorek, 20 kwietnia 2021

Newsroom

Cyfrowy Polsat sprzeda infrastrukturę Polkomtela za ponad 7 mld zł

msd | 26 lutego 2021
Cyfrowy Polsat oraz zależny od niego Polkomtel zawarły z hiszpańskim Cellneksem warunkową umowę sprzedaży ok. 99,99 proc. udziałów w spółce Polkomtel Infrastruktura.

Wartość sprzedawanych udziałów w spółce, która odpowiada za część technicznej infrastruktury sieciowej (m.in. maszty), ustalono na 7,07 mld zł, z czego 5,3 mld zł przypadać ma na Cyfrowy Polsat, a dodatkowe 1,77 mld zł stanowić ma zapłata dla Polkomtela. Postanowienia umowy zakładają także możliwość pomniejszenia ceny o określone płatności wykonane przez sprzedawaną spółkę na rzecz sprzedających oraz powiększenie jej o odsetki naliczane według stawki 6 proc. w skali roku.

Zamknięcie transakcji wymaga spełnienia warunków zawieszających, w tym zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Strony dają sobie na to czas do końca października tego roku z możliwością przesunięcia do końca grudnia. W razie nieotrzymania zgody antymonopolowej Cellnex będzie musiał zapłacić sprzedającym 179,5 mln zł kary.

Cyfrowy Polsat i Cellnex podpiszą także umowę serwisową, która będzie zobowiązywać sprzedawaną spółkę do świadczenie usług na rzecz swojego byłego właściciela przez 25 lat z możliwością przedłużenia o kolejne 15-letnie okresy. 

„Współpraca będzie oparta o miesięczne wynagrodzenie zależne od liczby lokalizacji i systemów w ramach aktywnej warstwy infrastruktury wykorzystywanych i dodatkowo zamawianych w przyszłości przez Grupę Polsat. Zgodnie ze zobowiązaniami umownymi, Grupa Polsat będzie zobowiązana składać w NetCo zamówienia na budowę określonej liczby nowych lokalizacji oraz zamówień określonej liczby dodatkowych usług emisji w określonych ramach czasowych” – napisano w komunikacie prasowym.

Jak wyjaśniono, przyszłe partnerstwo Cyfrowego Polsat i Cellneksu opierać się o koncepcję współdzielenia infrastruktury – operator mobilny skupi się na obsłudze klientów, zaś operator infrastruktury odpowiadać ma za dostarczenie zamówionej pojemności sieciowej. Sama transakcja wraz z późniejszym partnerstwem ma także wspierać możliwości inwestycyjne Cyfrowego Polsatu.

Sprzedawana spółka wygenerowała w ubiegłym roku 957,8 mln zł przychodów i 672,5 mln zł zysku EBITDA, podał Cyfrowy Polsat.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Cyfrowego Polsatu z terminami spłaty w 2026 r. oraz 2027 r., każda warta po 1 mld zł. Sprzedający wyceniają je kolejno na 101,48 proc. oraz 101,5 proc., co na ten moment oznacza 1,66 oraz 1,6 proc. rentowności brutto (dłuższe papiery to tzw. zielone obligacje).

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje