czwartek, 09 lipca 2020

Newsroom

Cyfrowy Polsat wybrał kredyt zamiast obligacji

msd | 28 listopada 2019
Medialno-telekomunikacyjny koncern zawarł z bankami umowę dodatkowego kredytu terminowego o wartości 1 mld zł.

Zawarcie umowy z bankami, prawdopodobnie oznacza, że Cyfrowy Polsat nie przeprowadzi w najbliższym czasie nowej emisji obligacji. Cztery tygodnie temu Cyfrowy Polsat informował bowiem, że chce pozyskać do 1 mld zł z dodatkowego kredytu, obligacji lub obu tych źródeł jednocześnie.

Sam termin na ewentualne przeprowadzenie emisji obligacji wydawał się o tyle interesujący, że nowy dług próbuje uplasować też Play.

Cyfrowy Polsat nie ujawnia wysokości oprocentowania nowego kredytu, za wyjątkiem tego, że wysokość marży zależeć będzie od wskaźnika dług netto/EBITDA. Na koniec III kwartału wynosił on 2,62x, jeśli wyłączyć wpływ wdrożenia standardu MSSF 16.

Wart 1 mld zł kredyt Cyfrowy Polsat ma spłacić jednorazowo w dniu 31 marca 2023 r.

Za wyemitowane w tym roku i notowane na Catalyst siedmioletnie obligacje o wartości 1 mld zł Cyfrowy Polsat płaci WIBOR 6M plus 1,75 pkt proc. Rynek wycenia je na 102 proc. nominału, co oznacza 3,16 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje