niedziela, 14 sierpnia 2022

Newsroom

Cyfrowy Polsat wyda 1 mld zł na własne akcje

msd | 25 listopada 2021
Spółka nabędzie do 29 mln własnych akcji od Reddev Investments, podmiotu kontrolowanego przez Zygmunt Solorza.

Cyfrowy Polsat nabędzie od większościowego akcjonariusza nie więcej niż 29 mln własnych akcji po cenie 35 zł za sztukę, wydając na nie w sumie 1,015 mld zł.

Jak wyjaśnia spółka, transakcja zostanie zrealizowana na tych samych warunkach, na jakich przeprowadzono ostatnie wezwanie, w którym udział mogli brać wszyscy akcjonariusze. Cieszyło się ono jednak umiarkowanym powodzeniem, ponieważ inwestorzy zgłosili do odkupu akcje warte niecałe 412 mln zł.

W ubiegłym tygodniu NWZ Cyfrowego Polsatu wyraziło zgodę na przeprowadzenie skupu nie więcej niż 127,9 mln własnych akcji w okresie najbliższych pięciu lat. Przewidziany na ten celu budżet to 2,93 mld zł.

W lipcu Cyfrowy Polsat sfinalizował wartą 7,1 mld zł transakcję sprzedaży 99,99 proc. udziałów w spółce Polkomtel Infrastruktura. Stąd III kwartał medialno-telekomunikacyjny koncern zakończył z niemal 7,5 mld zł gotówki na kontach.

Rynek nadal czeka na publikację nowej strategii, w której spółka nakreśli wejście w nowy obszar działalności.

Na Catalyst notowane są dwie serie obligacji Cyfrowego Polsatu z terminami spłaty w 2026 r. oraz 2027 r., każda warta po 1 mld zł. W środę rano sprzedający kwotują je kolejno na 100,99 oraz 100,45 proc. nominału, tj. z około 3,4-3,5 proc. rentowności brutto.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst