czwartek, 13 czerwca 2024

Newsroom

Cyfrowy Polsat wykupi obligacje przed terminem

msd | 18 stycznia 2024
Medialno-telekomunikacyjny koncern przyspieszy spłatę papierów CPS0426 i CPS0227 o łącznej wartości nominalnej 311,85 mln zł.

Wcześniejszy wykup obejmie resztę długu, którego Cyfrowemu Polsatowi nie udało się zrefinansować podczas zeszłorocznych emisji nowych obligacji. Chodzi więc o papiery CPS0426 o wartości 223,8 mln zł, a także serię CPS0227 na 88,05 mln zł. 

Termin wcześniejszej spłaty obu serii obligacji wyznaczono na 5 lutego. Oznacza to, że w przypadku papierów CPS0227 inwestorzy otrzymają dodatkowe 0,5 proc. premii (nie byłaby ona konieczna, gdyby do przedterminowej spłaty doszło po 14 lutego). 

Jak wynika z komunikatu, intencją Cyfrowego Polsatu jest, aby obrót obiema seriami obligacji został zawieszony od 24 stycznia.

W czwartek rano sprzedający kwotują papiery CPS0426 i CPS0227 kolejno na 100,20 oraz 100,29 proc. nominału.

Pierwotnie obie serie obligacji warte były po 1 mld zł, lecz większość kapitału została spłacona w styczniu i we wrześniu ubiegłego roku, gdy Cyfrowy Polsat plasował nowy dług.

Przed tygodniem pochodzące z zeszłorocznych emisji papiery CPS0130 weszły w nowy okres odsetkowy, czemu towarzyszył wzrost – zależnej od wskaźnika zadłużenia – marży z 3,35 do 3,85 pkt proc. ponad WIBOR 6M. W czwartek rano obligacje te wyceniano na 101,75 proc. nominału.

Więcej wiadomości o Cyfrowy Polsat S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst