piątek, 18 września 2020

Newsroom

Czerwcowa emisja Archicomu debiutuje na Catalyst

msd | 24 października 2019
Wrocławski deweloper wprowadził do giełdowego obrotu warte 60 mln zł niezabezpieczone papiery dłużne, za które płaci WIBOR 3M plus 3,3 pkt proc. marży.

Wyemitowane w połowie czerwca obligacje serii M4/2019 maja czteroletni okres spłaty, ale z opcją przedterminowego wykupu począwszy od czerwca 2021 r. Spółka ma prawo do jej realizacji w zamian za obowiązek wypłaty obligatariuszom premii (od 0,75 proc. do 0,20 proc. nominału).

Poprzednia emisja Achicomu, zamknięta w 2018 r., to też czteroletni niezabezpieczony dług, ale z marżą niższą o 0,4 pkt proc.

Wśród pozostałych warunków emisji, znanych już z wcześniejszych serii, znalazło się między innymi zobowiązanie Archicomu do tego, że przychody z podstawowej działalności będą odpowiadać za co najmniej 75 proc. całkowitych przychodów, wypłacona dywidenda nie przekroczy 75 proc. skonsolidowanego zysku, a relacja długu netto do kapitałów pozostanie poniżej 0,9x.

Na rynku pierwotnym warte 60 mln zł obligacje serii M4/2019 objęło 27 inwestorów instytucjonalnych. 

Do godz. 15.20 nie handlowano debiutującymi papierami ARH0623, a także nie wystawiono dla nich żadnych ofert kupna/sprzedaży.

Na Catalyst notowane są też dwie inne emisje dewelopera. Najbliższa z nich wygasa w marcu przyszłego roku (49,5 mln zł). Papierami tymi nie handlowano od kilkunastu miesięcy. Wyemitowane w 2018 r. papiery ARH0722 wyceniane są zaś na 100,5 proc. nominału, co daje 4,33 proc. rentowności brutto (2,65 pkt proc. realnej marży).

Więcej wiadomości o Archicom S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje